Misjonarze Świętej Rodziny: Góreckie Dni Młodości

W Sanktuarium Maryjnym w Górce Klasztornej odbyły się kolejne Góreckie Dni Młodości. GDM to forma rekolekcji dla młodych, w których kładziony jest nacisk na formację, doświadczenie Boga i wspólnotę.

W tym roku rozważano treści związane z powołaniem, a temat główny rekolekcji to: „Wezwani przez Miłość„.

Uczestnicy (140 osób) wraz z animatorami rozważali treści związane z powołaniem, a także sami na modlitwie adoracji i uwielbienia zadawali Bogu pytanie: „Panie, czego chcesz ode mnie? Jaki jest Twój plan na moje życie?„.

Wśród zaproszonych gości był m.in p. Jacek Pulikowski, który wygłosił konferencje dla uczestników.

GDM zakończył się tradycyjnie Mszą św., której przewodniczył i słowo Boże wygłosił Ks. Wiceprowincjał Robert Ciżewski MSF. Msza św. rozpoczęła jednocześnie 31 już Festiwal Piosenki Religijnej „Maria Carmen”, a gwiazdą wieczoru był zespół Propaganda Dei(zobacz kilka zdjęć).

W niedzielę rano, po wspólnej Eucharystii, uczestnicy niechętnie rozjechali się do swoich domów, aby tam zarażać innych miłością do Boga, który wzywa każdego człowieka.

Za: www.msf.opoka.org.pl