Misjonarze: Zaproszenie na wystawę

„W deszczki oprawić” – najpiękniejsze oprawy starych druków z XV-XVIII wieku w Bibliotece Księży Misjonarzy na Stradomiu. Wśród naukowców, ale również antykwariuszy i kolekcjonerów książki w Polsce, rośnie zainteresowanie historią dawnego introligatorstwa. Świetną okazją do zapoznania się z tą mało znaną dziedziną historii kultury i rzemiosła artystycznego będzie wystawa organizowana przez Bibliotekę Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Kolekcja cennych opraw eksponowana we wnętrzach Muzeum Historycznego Księży Misjonarzy jest wyjątkowym wydarzeniem na tle wystaw prezentujących stare druki – jej tematem będzie bowiem nie dorobek drukarzy, ale zdecydowanie mniej znany, a co najmniej równie interesujący dorobek introligatorów – zrzeszonych w cechach, rzemieślników często anonimowych, których osoby pozostają ukryte za dziełem, ocalałym z zawieruch historii.

Atutem wystawy będzie bez wątpienia jej aspekt edukacyjny – zwiedzający będzie miał okazję zapoznać się z narzędziami używanymi przez rękodzielników oprawiających książki, dowiedzieć się, z jakie były kolejne etapy powstawania oprawy oraz poznać techniki dekoracyjne. Zadaniem ekspozycji będzie ukazanie różnorodności wytworów polskiego introligatorstwa na przestrzeni XV­-XVIII w., przemiany stylistyczne oraz zmiany w zakresie rozwiązań technicznych. Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie prelekcja, w krótkim zarysie przybliżająca zagadnienie dawnej oprawy.

Biblioteka Zgromadzenia Księży Misjonarzy i Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Wydział Polonistyki UJ Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJP2 zapraszają na wystawę „W deszczki oprawić” najpiękniejsze oprawy starych druków z XV-XVIII wieku w Bibliotece Księży Misjonarzy na Stradomiu zorganizowaną w Muzeum Historyczno-Misyjnym Zgromadzenia Księży w Krakowie wdniu 22 marca 2014 r. o godz. 14.30.

Program Wernisażu:

  • godz. 14.30  – Sala św. Józefa  – konferencja, prelekcja na temat starych opraw – p. Katarzyna Płaszczyńska-Herman
  • godz. 15.00 –  Muzeum Historyczno-Misyjne Księży Misjonarzy w Krakowie, słowo Kustosza Muzeum – ks. Wacława Umińskiego CM
  • godz. 15.45 – Sala św. Józefa, poczęstunek, wejście przez furtę seminaryjną przy ul. Stradomskiej 4.

Wystawa czynna od: 23 marca –  15 czerwca 2014 r. W poniedziałki, wtorki, środy 14.00 – 17.00 W niedziele 15.00 – 17.00

Za: www.misjonarze.org