Mistrzynie życia zakonnego

6. Spotkanie Mistrzyń Żeńskich Zakonów Klauzurowychtrwa 27-31 stycznia na Jasnej Górze. Jest to spotkanie formacyjne.

W tym roku siostry rozważają temat: „Dojrzałość uczuciowa”. Wykłady dla sióstr głosi o. Amadeo Cencini, kanosjanin, pedagog, kierownik duchowy, wykładowca na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie, autor licznych publikacji z zakresu formacji powołaniowej.

„Tegoroczne spotkanie jest poświęcone dojrzałości uczuciowej. Jest to zagadnienie ważne w formacji zakonnej, w ogóle w formacji, ale w formacji w zakonach klauzurowych szczególnie – mówi m. Weronika Sowulewska, przewodnicząca Konferencji Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce – Temat jest ważny, ponieważ w dużej mierze dotyka natury psychologicznej. Uformować człowieka do czegokolwiek nie jest tak łatwo, a szczególnie do życia w klauzurze, do życia kontemplacyjnego poświęconego całkowicie Bogu, w którym naprawdę trzeba osiągnąć dużą dojrzałość uczuciową możliwie jak najszybciej, bo niedojrzałość jest wielką przeszkodą w życiu. Myślę, że w ogóle życie człowieka zmierza do tego, żeby osiągnąć taką dojrzałość, która umożliwi nam wejście do nieba i do przebywania z Bogiem”.

W programie spotkania oprócz części wykładowej jest także wspólna modlitwa Jutrznią, Nieszporami. Każdego dnia siostry uczestniczą we Mszy św. celebrowanej przed Cudownym Obrazem Matki Bożej.

We wtorek, 28 stycznia Eucharystii odprawionej o godz. 8.00 przewodniczył o. Amadeo Cencini. W homilii o. Cencini nawiązał do odczytanej Ewangelii o Jezusie nauczającym tłum, do którego przychodzi Maryja z uczniami. Na prośbę, aby przyszedł, Jezus odpowiada: „Któż jest moją matką, i którzy są braćmi?” i rozglądając się wokół mówi: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten mi jest bratem, siostrą i matką”.

Kaznodzieja zaznaczył, że wolą Boga jest przede wszystkim to, żebyśmy siedzieli wokół Niego i byśmy Go słuchali. „A ile razy my też mamy pretensje, by być Jego krewnymi, bo jesteśmy konsekrowani Jemu, w życiu całkowicie oddanym Jemu, przynajmniej pozornie. Uważajmy, bo często zwykli ludzie, są tam i siedzą dookoła Mistrza, a my jesteśmy jak ci krewni, którzy mają pretensje, by być kimś bliskim, krewnym Jezusa – przestrzegał o. Cencini – Niech Pan naprawdę da nam, byśmy byli, jak ci prości ludzie, albo jak Jego Matka Maryja, pierwsza wielka kontemplatyczka, która stała się matką, właśnie dlatego, że usłuchała słowa”.

W środę, Mszę św. o godz. 8.00 odprawił metropolita częstochowski abp Wacław Depo. W homilii arcybiskupzacytował słowa bł. Jana Pawła II, które wypowiedział podczas spotkania z osobami konsekrowanymi 4 czerwca 1997 r. na Jasnej Górze: „’Chociaż niezwykłe, doniosłe są wielorakie dzieła apostolskie, jakie spełniacie, to przecież najbardziej podstawowym pozostaje zawsze to, czym a zarazem kim w Kościele jesteście. Duszą nowej ewangelizacji jest głębokie życie wewnętrzne, ponieważ ten, kto trwa w Chrystusie, przynosi owoc obfity, stokrotny. Tylko trwanie w Chrystusie jest pełną realizacją bycia, jest byciem w pełni’. Potwierdzamy dzisiaj to podstawowe nasze określenie, kim jesteśmy, i jaka jest nasza rola. Jesteśmy w sercu Kościoła jego skarbem, bo jesteśmy w sercu Chrystusa i Jego Matki, i to bycie w pełni z Nim, przez Nią jest naszym nieustannym zadaniem”. Kaznodzieja podkreślił także, że osoby zakonne w klasztorach klauzurowych żyjąc w ukryciu dla świata żyją dla innych ogarniając ich swoją modlitwą.

„Tak, jak we wszystkich innych zgromadzeniach, mistrzynie w zakonach klauzurowych formują młode osoby, które przychodzą do klasztoru, od momentu wejścia do klasztoru do wieczystych ślubów” – wyjaśnia m. Jolanta Rzoska, zastępczyni m. Sowulewskiej. „Staramy się całe nasze życie uczynić modlitwą, poza tą modlitwą wspólną, indywidualną, staramy się całą naszą pracę i odpoczynek przerobić na modlitwę” – dopowiada m. Weronika Sowulewska.

posłuchaj rozmowy z m. Weroniką Sowulewską i m. Jolantą Rzoską

Do Konferencji Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych należą 84 klasztory kontemplacyjne. W tej chwili w Polsce posługuje ponad 1300 mniszek.

o. Stanisław Tomoń 
BPJG / mn 

Za: www.jasnagora.com