Modlitwa za Ojczyznę przy wrocławskiej Golgocie Wschodu

W 74 rocznice najazdu wojsk radzieckich na Polskę, we Wrocławiu w sanktuarium „Golgoty Wschodu” (redemptoryści) odbyła się Msza św. połączona  z ceremoniałem wojskowym w intencji Ojczyzny i zamordowanych w obozach jenieckich byłego Związku Radzieckiego.

Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił o. Janusz Sok, prowincjał redemptorystów.

We Mszy św. udział wzięli – ks. harcmistrz Wojciech Jurkowski, ogólnopolski kapelan drużyn „Nieprzetartego Szlaku”, kustosz sanktuarium „Golgoty Wschodu” o. Damian Simonicz, przedstawiciele władz samorządowych i miejskich, dyrektor ds. kombatantów urzędu marszałkowskiego Paweł Aszkiełowicz, przedstawiciele Narodowych Sił Zbrojnych, Rodzina Katyńska, Związek Sybiraków, Sybiracy Aykańczycy, Bataliony Chłopskie, Związek Młodocianych Więźniów Politycznych Jaworzniacy, poczty sztandarowe Armii Krajowej, szkół podstawowych i gimnazjalnych i ww. organizacji.

Po Mszy św. odbył się Apel Poległych, podczas którego oddano salwę honorową.

Za: www.redemptor.pl.