Nagroda Pro Redemptione dla trzech zakonników

franciszkanie-plNagrody Pro Redemptione zostały ustanowione przez Redakcję kwartalnika „Homo Dei” oraz Wydawnictwo Prowincji Warszawskiej Redemptorystów Homo Dei. Przyznawane są w czterech kategoriach: za troskę o formację kapłanów, za tworzenie nowych form pracy ewangelizacyjnej z młodzieżą, za długoletnią współpracę z kwartalnikiem oraz za dorobek naukowy i świadectwo życia. W tym roku nagrodę za długoletnią współpracę otrzymał franciszkanin – o. dr Jerzy Szyran OFMConv. Serdecznie gratulujemy!

W skład kapituły Pro Redemptione wchodzą: bp prof. dr hab. Andrzej Czaja, o. dr Janusz Sok, prowincjał redemptorystów, o. dr Piotr Koźlak, dyrektor „Homo Dei”, s. dr hab. Agata Mirek (KUL), ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz (UKSW), ks. prof. dr hab. Bogusław Migut (KUL) i prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (UKSW).

10 czerwca 2016 roku, w Warszawie, Kapituła Nagrody wyróżniła czterech kapłanów. Nagrody otrzymali:

– o. dr Jerzy Szyran OFMConv, za długoletnią współpracę z kwartalnikiem „Homo Dei”;

– ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, za troskę o formację kapłańską;

– ks. Maciej Kucharzyk MS wraz z zespołem, za tworzenie i propagowanie form ewangelizacji;

– o. prof. dr hab. Jacek Salij OP, za dorobek naukowy i świadectwo życia.

Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce 5 listopada 2016 roku w siedzibie wydawnictwa „Homo Dei” w Krakowie, podczas dorocznego sympozjum redemptorystowskiego. Sympozjum, którego tematem wiodącym była osoba Matki Bożej Nieustającej Pomocy, rozpoczęło się o godz. 9.00. Następnie o 11.30 uczestnicy spotkania celebrowali Mszę Świętą. Właściwe wręczanie nagród rozpoczęło się o godz. 15.00, a wręczał je wikariusz prowincjała, o. Dariusz Paszyński CSsR. Całość spotkania zakończyła się ok. 18.00.

Więcej (zdjęcia) za: www.franciszkanie.pl