Home WiadomościZ kraju Nagrody wydawnictwa i kwartalnika HOMO DEI „Pro Redemptione” 2020

Nagrody wydawnictwa i kwartalnika HOMO DEI „Pro Redemptione” 2020

Redakcja

Trudny czas pandemii pokrzyżował wiele planów, zmienił wiele odbywających się corocznie spotkań i wydarzeń. Jednym z takich zaplanowanych, ale niestety nieodbytych, stało się listopadowe wręczenie nagród wydawnictwa i kwartalnika Homo Dei „Pro Redemptione”. Jednakże Kapituła Nagrody w tym trudnym roku obradowała i wyłoniła pięciu Laureatów siódmej już edycji tego wyróżnienia.

Nagroda „Pro Redemptione” przyznawana jest od 2014 roku w następujących kategoriach: długotrwała współpraca redakcyjna z wydawnictwem lub kwartalnikiem „Homo Dei”; propagowanie troski o formację kapłańską; dla młodych teologów i kapłanów, którzy działalnością pisarską przyczyniają się do rozwoju myśli teologicznej lub którzy tworzą i propagują formy ewangelizacji dla młodzieży służące jej duchowemu rozwojowi; za dorobek naukowy i świadectwo życia; dla kapłana pracującego za granicą Polski.

Dotychczasowymi laureatami byli, min. dr hab. Józef Augustyn SJ, prof. Krystian Wojaczek, ks. prof. Krzysztof Pawlina, dr hab Jordan Śliwiński OFMCap., prof. Jacek Salij OP, ks. bp dr hab. Paweł Socha, ks. prof. Edward Staniek, dr Krzysztof Wons SDS, prof. Celestyn Napiórkowski OFMConv., prof. Dariusz Kowalczyk SJ, ks. prof. Marek Starowiejski, ks. dr Mirosław Cholewa (Pastores), ks.  dr Mieczysław  Piotrowski i „Ruch Czystych Serc”.

Patronat honorowy nad Nagrodą objął abp Wojciech Polak, Prymas Polski i Przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Duchowieństwa.

W tym roku Kapituła Nagrody w składzie: ks. bp prof. Andrzej CZAJA, ordynariusz diecezji opolskiej, o. dr Janusz Sok CSsR, prowincjał redemptorystów, o. dr Piotr Koźlak CSsR, dyr wyd. „Homo Dei”, ks. dr hab. Bogdan Giemza SDS (PWT Wrocław), ks. prof. Piotr Mazurkiewicz (UKSW), s. dr hab. Agata Mirek (KUL), ks. prof. Bogusław Migut (KUL), prof. Eugeniusz Sakowicz (UKSW), drogą głosowania mailowego w czerwcu 2020 roku, przyznała nagrody w pięciu kategoriach:

prof. Bogusław Jasiński – kategoria: długoletnia współpraca z kwartalnikiem Homo Dei;

ks. bp Janusz Mastalski, – kategoria: troska o formację kapłańską;

ks. Attila Ádám Honti (Lublin), – kategoria: ewangelizacja młodzieży;

o. Marek Raczkiewicz CSsR (Hiszpania) – kategoria: kapłan pracujący za granicą

ks. prof. Waldemar Chrostowski – kategoria: za dorobek naukowy i świadectwo życia

Lauratom serdecznie gratulujemy i życzymy dlaszych sukcesów!

o. dr Piotr Koźlak CSsR, Homo Dei, Kraków

* * *

Prof. Bogusław Jasiński, kategoria: długoletnia współpraca z kwartalnikiem „Homo Dei”.

Nasz laureat studiował na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Był jednym z pierwszych studentów tego uniwersytetu, który rozpoczął studia według programu indywidualnego. W roku następnym rozpoczął też studia na Wydziale Filozofii. Zainteresowania naszego Laureata zmierzały w kierunku teorii literatury i metodologii badań, w filozofii zaś zajmował się zagadnieniami z zakresu logiki (zwłaszcza aksjomatycznych systemów Leśniewskiego).

W wieku 22 lat rozpoczął pracę jako asystent w Instytucie Filozofii, Socjologii i Logiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Po obronieniu pracy doktorskiej pt. Estetyka realizmu Georga Lukacsa i jej przesłanki filozoficzne” rozpoczął pracę w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

W roku 1977 został przyjęty na Wydział Reżyserii Dramatu w PWST w Warszawie. W tym samym roku został wybrany Najwybitniejszym Młodym Polakiem Roku, po opublikowaniu książki Istnieć znaczy tworzyć. Prowadził także – jako wizytujący profesor – wykłady na wielu uniwersytetach za granicą (m.in. w Heidelbergu) i w Polsce (ATK sekcja „Bobolanum” w Warszawie oraz WSD „Hosianum” w Olsztynie).

Opublikował kilkanaście książek z zakresu filozofii i estetyki oraz kilkadziesiąt rozpraw naukowych w czołowych czasopismach w Polsce, w tym także w Kwartalniku „Homo Dei”.

Bp prof. Janusz Mastalski, kategoria: troska o formację kapłańską.

Laureat to rodowity krakowianin. Po maturze wstąpił do Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego w Krakowie. Po święceniach i okresie pracy duszpasterskiej (Gdów, Kraków) został wysłany przez kard. F. Macharskiego na studia z zakresu pedagogiki. Po obronie pracy doktorskiej został zatrudniony jako adiunkt w katedrze pedagogiki na Wydziale Teologicznym PAT w Krakowie, współpracując także naukowo z Akademią Pedagogiczną w Krakowie oraz Wyższą Szkołą Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu. Przez lata pracy na wyższych uczelniach piastował wiele różnych odpowiedzialnych stanowisk.

Od 2009 roku posiada stopień profesora. Jednak obok pracy naukowej jego uwaga była skierowana na troskę o formację kapłańsko-zakonną. W czasie 30 lat kapłaństwa wygłosił 45 rekolekcji kapłańskich, był zapraszany do seminariów duchownych, by przeprowadzić rekolekcje. Prowadził też spotkania formacyjne dla zakonników.

Nie mniej zaangażowany był na polu pisarskim. Spod jego ręki wyszło czterotomowe dzieło o życiu i duchowości kapłańskiej traktujące o pokonywaniu trudności, lękach, modlitwie i najważniejszych wartościach kapłańskich. Efektem tego zaangażowania była nominacja na rektora krakowskiego seminarium duchowego, a podsumowaniem konsekracja na biskupa pomocniczego Archidiecezji Krakowskiej.

Jest autorem 32 książek naukowych i popularnonaukowych. Napisał blisko 200 artykułów naukowych. Wypromował 21 doktorów i ponad 360 magisteriów. Sporządził blisko 600 recenzji prac naukowych

Ks. Attila Honti, kategoria: za tworzenie nowych form ewangelizacji młodzieży.

Nasz Laureat urodził się w Debreczynie na Węgrzech. Uczył się w Państwowej Szkole Muzycznej im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie, gdzie uczęszczał do klasy fortepianu I stopnia, następnie do klasy organów II stopnia. Po ukończeniu szkoły średniej i uzyskaniu świadectwa dojrzałości wstąpił do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, gdzie 2 czerwca 2012 roku przyjął święcenia kapłańskie i jest kapłanem Archidiecezji Lubelskiej.

Jest dyrygentem, organistą koncertmistrzem, kontratenorem (o skali i barwie sopranu), nie rezygnując z pracy kapłańskiej. Prowadzi rekolekcje. Równocześnie kształci się w KUL w klasie organów oraz dyrygentury, ale także broniąc doktorat z katechetyki szczegółowej. Jest sekretarzem Archidiecezjalnej Komisji do Spraw Muzyki Kościelnej (wydział chórów dziecięcych) i członkiem Polskiej Federacji Pueri Cantores. Odbył studia podyplomowe z zakresu retoryki funkcyjnej, emisji i rehabilitacji głosu, a także chórmistrzostwa i emisji głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

W 2015 roku stworzył chór PUERI CANTORES LUBLINENSES i pełni w nim funkcję dyrygenta oraz dyrektora artystycznego. To właśnie ten moment działalności podkreśliła Kapituła Nagrody, przychylając do wyróżnienia naszego Laureata.

Ks. prof. Waldemar Chrostowski, kategoria: za dorobek naukowy i świadectwo życia.

Laureat urodził się w Chrostowie koło Ostrołęki. Do szkoły średniej uczęszczał w Warszawie, gdzie po zdaniu matury rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym. Po przyjęciu święceń kapłańskich odbył studia na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie i Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Od 2005 roku jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Zaliczany jest do najwybitniejszych teologów i biblistów, jest specjalistą w dziedzinie egzegezy Starego Testamentu oraz relacji między Kościołem a judaizmem. Przez ponad 15 lat był członkiem Komisji Episkopatu Polski do Dialogu z judaizmem oraz współprzewodniczącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Obok wielu ważnych funkcji w instytucjach naukowych i kościelnych w latach 1990–2020 był redaktorem naczelnym kwartalnika „Collectanea Theologica”. W 2008 roku papież Benedykt XVI powołał go jako konsultora na Synodzie Biskupów w Rzymie poświęconym Słowu Bożemu.

W dorobku pisarskim ma książki, artykuły naukowe i popularnonaukowe, publicystykę religijną i teologiczną oraz recenzje – w sumie ponad 3 tysiące publikacji. Oprócz ogromnego dorobku naukowego zajmuje się także organizacją i przewodnictwem pielgrzymek. Angażuje się w prace rekolekcyjne w parafiach oraz dla kapłanów, sióstr zakonnych i alumnów seminariów duchownych. W 2014 roku został laureatem Nagrody Ratzingera, którą watykańska Fundacja Josepha Ratzingera – Benedykta XVI przyznaje najwybitniejszym teologom.

O. Marek Raczkiewicz CSsR, kategoria: kapłan pracujący za granicą Polski.

Urodził się w Rybniku. Po ukończeniu z wyróżnieniem szkoły średniej rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów. Obronił pracę magisterską w dziedzinie patrologii. Od 1992 roku zaraz po przyjęciu święceń kapłańskich przebywa w Madrycie, gdzie obronił licencjat i doktorat z teologii.

Specjalizuje się w patrologii greckiej, wschodnich językach chrześcijańskich (koptyjski, syryjski) oraz patrologiach wschodnich w Instytucie św. Justyna w Madrycie. Jest wykładowcą na Papieskim Uniwersytecie Comillas w Madrycie (antropologia patrystyczna, teologia patrystyczna), a także w redemptorystowskim Wyższym Instytucie Teologii Moralnej w Madrycie (teologia moralna w epoce patrystycznej). Jest też zapraszany na wykłady na inne wyższe uczelnie.

Jest autorem książek i licznych artykułów naukowych. Od 2003 roku blisko współpracuje z Radiem Maryja, od 2004 r. jest korespondentem sekcji polskiej Radia Watykańskiego, przez kilka lat współpracował też z hiszpańskim Radio María de España, a ostatnio z Radiem Maryja na Florydzie, współpracuje z TV Trwam, w Hiszpanii zapraszany przez Radio Cope, telewizję Trece TV.

Obok tych aktywności naukowych i medialnych od 2003 roku współpracuje z Kapelanią Polską, opiekuje się duszpastersko Polonią, która mieszka głównie na północy i wschodzie Madrytu.

Wskrzesił i koordynuje hiszpańską sekcją Fundacji Jana Pawła II, dokumentuje też życie hiszpańskiej Polonii i m.in. za tę działalność 2 maja 2018 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Za: www.redemptor.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda