Najpiękniejszy wiersz o świętym Janie Bosko w Szkole Podstawowej nr 7 w Nowy Dworze Mazowieckim

Nagrodzone wierszePo feriach zimowych uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowym Dworze Maz. mogli wykazać się zdolnościami literackimi. Dzieci z klas: II, III i IV wzięły udział w katechetycznym konkursie literackim: Najpiękniejszy wiersz o św. Janie Bosko.

Zorganizowali go katecheci: p. Katarzyna Dobruk i ks. Marek Filipczuk.

Prace konkursowe oceniała nauczycielka języka polskiego – p. mgr Beata Gmurzyńska.

Młodzi literaci włożyli wiele serca w napisane przez siebie utwory. W prostych, dziecięcych słowach wyrazili swoją sympatię do św. Jana Bosko i jego dzieła wychowawczego. Wszystkie wiersze podkreślały miłość ks. Bosko do młodzieży, jego niezachwianą wiarę i dobroć. To wskazuje jak bardzo młodemu pokoleniu potrzeba pozytywnych wzorców osobowościowych i dobrych przykładów, na których mogliby kształtować swój system wartości i relacje z innymi ludźmi.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane w związku z 200 rocznicą urodzin św. Jana Bosko. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 15 lutego na Mszy św. dziecięcej o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowym Dworze Maz. Rozdaniu dyplomów i nagród dla laureatów oraz uczestników konkursu przewodniczył Proboszcz Parafii – Dziekan Nowodworski Ks. dr Krzysztof Czyżyk.

Dziękujemy wszystkim dzieciom za udział w konkursie.

Katarzyna Dobruk


Oto nagrodzone prace:

I miejsce

W Piemoncie matczyne pieściły go ręce.
Rodził się w ubóstwie jak Jezus w stajence.

Pogardził wygodą i bogactwa stanem.
Poświęcił się Bogu – i został kapłanem.

W wieku lat dziewięciu miał we śnie widzenie.
Jego przeznaczeniem – Bogu poświęcenie.

Tak o sercu czystym i z dobroci znany,
w swym życiu Jan Bosko był dzieciom oddany.

A gdy do paciorka uklęknę wieczorem,
Pamiętam by święty był dla mnie dziś wzorem.

Gabriela J. kl. IIa

__
Nad Piemontem co dnia
jasne słońce wschodzi
Pamiętajmy wszyscy
kto tam się narodził.

Kochał swą rodzinę
otaczał ją troską
Patron wszystkich dzieci
to święty Jan Bosko.

Oparł się pokusom
żył w czystości stanie
I za wolą Stwórcy
poczuł powołanie

Aby młodych wspierać
i dla nich się trudzić
uchronić od złego,
kochać Boga, ludzi.

Olga Sz. kl. IIc
__

II miejsce

Bóg dał chłopcu znak,
gdy miał 9 lat
Wybrał jego spośród ludzi
widząc, że w nim wiarę budzi
Chłopiec czasu nie marnował
w Turynie potem studiował
Księdzem został nie przypadkiem
widząc biedę, płakał ukradkiem
W sercu młodzież całą miał
dla nich domy budował
Jan Bosko – bo o nim mowa
pomógł żyć sierotom od nowa
Jego praca nadal trwa
a misjonarzy przybywa. 

Łukasz B. kl. IIIa
__

Jan Bosko

Jan Bosko żył w XIX wieku,
Swego ojca stracił w bardzo młodym wieku.
Uczył się pilnie i ciężko pracował,
a w swoim życiu nigdy nie próżnował.
Całe jego życie wypełniała młodzież,
Według hasła „Daj mi duszę, resztę zabierz”.
W Turynie dla biednych świetlicę otworzył,
Gdzie na naukę, jedzenie i zabawę łożył.
Uczył również młodzież różnego zawodu,
by później nie płakali, czasem nawet z głodu.
Modlitwy też uczył i wpajał zasadę,
„Służ bliźniemu i Bogu – dam Ci dobrą radę”.
Podał swym podwładnym takie polecenie
nim wydał na ziemi swe ostatnie tchnienie:
Polecam wam troskę o młodzież opuszczoną,
by mogła się dostać na niebieskie łono.

Karolina D. kl. IVb
__ 

III miejsce

Dobroć Księdza Bosko 

Święty Jan Bosko – wychowawca młodzieży
daje nam przykład jak w Boga wierzyć
Jak być dobrym i wesołym
i zawsze z radością chodzić do szkoły
Ks. Bosko kochał biednych chłopców
z całego serca chciał im pomóc
Pragnął, by mieli prawdziwy dom,
W którym rodzinne więzi tkwią
Święty Jan Bosko chodził do więzienia
znał młodych więźniów wszystkie marzenia
Oni Jego dobroć doceniali
i za przyjaciela go uważali
Dziękuję Ci Księże Bosko
za Twoją więź z Matką Boską
Naucz nas kochać wszystkich ludzi
niech miłość w każdym sercu się budzi.

Filip K. kl. IIb
__

Patron młodzieży

Na północy Włoch
w Becchi – mieście pięknym,
mieszkał sobie mały chłopiec,
który później został świętym.
Miał na imię Janek,
Bosko na nazwisko
i od młodszych latek,
niełatwe dzieciństwo.
To nie przeszkadzało zdolnemu Jankowi,
zdobywać cenną wiedzę i księdzem wkrótce został.
Kochał bardzo młodzież, czas im swój poświęcał,
do modlitwy, nauki i pracy zachęcał.
Bracia Salezjanie to mocna dziś drużyna.
Oratoria, świetlice – to dzieło jego rąk.
I tysiące młodzieży z wdzięcznością wspomina
swojego patrona Jana Melchiora Bosko

Łukasz Ch. kl. IIa