Nowa przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika

dominikanki.plObradująca w Krakowie Kapituła Generalna Zgromadzenia Sióstr św. Dominika dokonała 21 czerwca 2016 roku wyboru nowej przełożonej generalnej. Została nią Siostra Aleksandra Zaręba, dotychczasowa wikaria generalna, odpowiedzialna w Zgromadzeniu za formację permanentną. Nowo wybrana przełożona generalna będzie kierować Zgromadzeniem przez najbliższe sześć lat.

Zgromadzenia Sióstr św. Dominika obchodzi w tym roku 155. rocznicę swego istnienia. Zostało założone w Wielowsi (obecnie dzielnica Tarnobrzega) przez Czcigodną Sługę Bożą matkę Kolumbę Białecką, w celu niesienia różnorakiej pomocy najbardziej potrzebującym.

Źródło: dominikanki.pl