Nowe logo Franciszkańskiego Spotkania Młodych

Logo Franciszkańskiego Spotkania Młodych nawiązuje do krzyża z Kościoła św. Damiana w Asyżu, gdzie św. Franciszek usłyszał słowa: Idź i odbuduj mój Kościół! Kolor pomarańczowy loga związany jest z młodością i ekspresją charakteryzującą młodego człowieka.

W centrum krzyża widzimy Chrystusa, którego biały kolor wskazuje na chwałę, gdyż w niej ukazywany jest Pan Jezus na asyskim krucyfiksie. Postawa Jezusa zdaje się być wstępująca, jakby wychodząca do nas, ponieważ to On – Żyjący Zbawiciel jako pierwszy wychodzi do człowieka. Razem z Nim wznosimy się ku temu, co jeszcze dla nas niewidzialne i wieczne.

Pod dwoma ramionami krzyża stoją osoby – każdy z nas. Wpatrujemy się w Zwycięskiego Pana, by razem z Nim zostać podniesionym z tego, co może nas poniżać.

Nowe logo wpisuje się w wizję, która przyświeca Franciszkańskiemu Spotkaniu Młodych, by odbudować w nas Kościół, dojrzałą wiarę i odwagę w jej wyznawaniu.

On, będąc niewidzialnym Bogiem, ukazał się naszym oczom w ludzkim ciele, zrodzony przed wiekami zaczął istnieć w czasie, aby podźwignąć wszystko, co grzech poniżył, odnowić całe stworzenie i zbłąkaną ludzkość doprowadzić do królestwa niebieskiego (II Prefacja o Narodzeniu Pańskim MR).

Autorem nowego loga FSMu jest br. Przemek, franciszkanin.

Kolejne, 30. już Franciszkańskie Spotkanie Młodych w Kalwarii Pacławskiej odbędzie się w dniach 23-29 lipca 2017 r. Zapraszamy na stronę: www.fsm.franciszkanie.pl

o. Marcin Drąg OFMConv

Za: www.franciszkanie.pl