Home WiadomościZ kraju W Nowy Rok z Karmelitańskimi Kandydatami na ołtarze

W Nowy Rok z Karmelitańskimi Kandydatami na ołtarze

Redakcja

Stan ich prac procesowych na dzień 1 stycznia 2017 r.

Rodzina Karmelitańsko-Terezjańska w Polsce prowadzi siedem procesów beatyfikacyjnych i jeden kanonizacyjny. Procesami beatyfikacyjnymi objęci są Słudzy Boży (według daty rozpoczęcia dochodzenia diecezjalnego): matka Teresa Kierocińska (1885-1946), założycielka Sióstr Karmelitanek Dzieciatka Jezus; ojciec Anzelm Gądek (1884-1967), założyciel Sióstr Karmelitanek Dzieciatka Jezus; brat Franciszek Powiertowski (1917-1944), męczennik hitleryzmu, nowicjusz Zakonu Karmelitów Bosych; matka Teresa Marchocka (1603-1652), karmelitanka bosa; Kunegunda Siwiec (1976-1955), członkini Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego; ojciec Rudolf Warzecha (1919-1999), karmelita bosy; i biskup Adolf Piotr Szelążek (1865-1950), założyciel Sióstr Terezjanek. Kanonizowanym zaś, o ile rozpowszechnimy jego kult i wyprosimy u dobrego Boga cud za jego przyczyną, może być błogosławiony ojciec Alfons Maria Mazurek (1891-1944), męczennik z rąk niemieckich.

Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych jest powodem w pięciu z powyższych ośmiu procesów, tj. w procesie bł. Alfonsa Marii Mazurka i sług Bożych: Teresy Marchockiej, Kunegundy Siwiec, Franciszka Powiertowskiego i Rudolfa Warzechy. Natomiast procesy Teresy Kierocińskiej i Anzelma Gądka są prowadzone z powództwa agregowanego do Zakonu Karmelitów Bosych Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, wszak oboje Słudzy Boży byli tegoż zgromadzenia zakonnego założycielami. Z kolei sprawa beatyfikacji Adolfa Piotra Szelążka została wprowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Terezjanek, także agregowane do Zakonu Karmelitów Bosych i przez tegoż Sługę Bożego założone.

Jeśli chodzi o stan prac procesowych w przypadku każdego ze wspomnianych kandydatów do beatyfikacji i kanonizacji, to przedstawia się on następująco:

  1. Błogosławiony Alfons Maria od Ducha św. (Józef Mazurek, foto 1), męczennik z rąk niemieckich w 1944 roku, został beatyfikowany przez św. Jana Pawła II w Warszawie 13 czerwca 1999 roku wraz ze stu siedmioma innymi męczennikami hitleryzmu. Relikwie jego spoczywają w karmelitańskim sanktuarium św. Józefa w Wadowicach. Zachęca się wiernych do modlitwy o cud za jego przyczyną, który mógłby posłużyć do kanonizacji Błogosławionego.
  1. Czcigodna Służebnica Boża Teresa od św. Józefa (Janina Kierocińska, foto 2), cieszy się już dekretem o heroiczności cnót wydanym przez papieża Franciszka 3 maja 2013 roku, stąd przysługuje jej tytuł „czcigodnej”. Do jej beatyfikacji brakuje jeszcze zatwierdzenia cudu i trzeba wypraszać u dobrego Boga ten czytelny, nadprzyrodzony znak. Jej doczesne szczątki spoczywają w kościele przy domu macierzystym zgromadzenia w Sosnowcu.
  1. Sługa Boży Franciszek od św. Józefa (Jerzy Powiertowski, foto 3), męczennik z rąk niemieckich w 1944 roku, został włączony do grupy męczenników drugiej wojny światowej w procesie zbiorowym rozpoczętym przez diecezję pelplińską. Obecnie proces ten znajduje się na etapie rzymskim i jest opracowywana „Positio” o męczeństwie. Doczesne szczątki męczennika spoczywają na cmentarzu klasztornym w Czernej i w najbliższym czasie odbędzie się ich ekshumacja i przeniesienie do kaplicy św. Jana od Krzyża w miejscowym kościele klasztornym.
  1. Sługa Boży Anzelm od św. Andrzeja Corsini (Maciej Gądek, foto 4), którego doczesne szczątki spoczywają w kruchcie kościoła karmelitów bosych w Łodzi, oczekuje na sfinalizowanie prac nad „Positio” o jego heroicznych cnotach w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie.
  1. Na podobnym etapie prawnym znajduje się w Rzymie sprawa beatyfikacyjna Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec ze Stryszawy (foto 5). Jej doczesne szczątki zostały 14 listopada 2016 r. ekshumowane z cmentarza parafialnego i złożone w kaplicy sióstr zmartwychwstanek w Siwcówce k. Stryszawy.
  1. Kolejną, jeśli bierzemy pod uwagę kanoniczne etapy procesu, jest sprawa beatyfikacyjna m. Teresy od Jezusa (Marianny Marchockiej, foto 6) z pierwszego pokolenia polskich karmelitanek bosych. Akta dochodzenia diecezjalnego zostały już przekazane Stolicy Apostolskiej, która stwierdziła ważność postępowania w diecezji i oczekuje się na mianowanie relatora w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, aby można było przystąpić do opracowania „Positio” o cnotach heroicznych Służebnicy Bożej. Doczesne jej szczątki spoczywają w krypcie klasztoru sióstr karmelitanek bosych w Krakowie na Wesołej.
  1. Do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych zostały też przekazanie niedawno, bo 27 października 2016 roku, akta dochodzenia diecezjalnego przeprowadzonego w diecezji toruńskiej w sprawie beatyfikacji bp. Adolfa Piotra Szelążka (foto 7). Oczekuje się na dekret Stolicy Apostolskiej stwierdzający ważność tegoż dochodzenia. Sługa Boży spoczywa w krypcie pod głównym ołtarzem kościoła św. Jakuba w Toruniu.
  1. Na etapie diecezjalnym w archidiecezji krakowskiej znajduje się natomiast proces beatyfikacyjny Sługi Bożego o. Rudolfa od Przebicia Serca św. Teresy (Stanisława Warzechy, foto 8). Dobiega końca zbieranie dowodów jego świętości poprzez przesłuchiwanie świadków i trwa tłumaczenie akt na język włoski. Zakończenie procesu w skali diecezji i przekazanie jego akt do Rzymu, planowane jest w najbliższych miesiącach. Doczesne szczątki Sługi Bożego spoczywają w kwaterze karmelitańskiej cmentarza parafialnego w Wadowicach.  

O łaskach otrzymywanych za przyczyną karmelitańskich kandydatów na ołtarze prosimy informować właściwe postulacje, tj. w sprawie bł. Alfonsa Mazurka OCD, sł. B. Kunegundy Siwiec OCDS, sł. B. Jerzego Powiertowskiego OCD, sł. B. Teresy Marchockiej OCD i sł. B. Rudolfa Warzechy OCD: Biuro Postulatorskie, ul. Karmelicka 22, 34-100 Wadowice.

W sprawie pozostałych Sług Bożych: Wicepostulacja Matki Teresy Kierocińskiej, ul. M. Teresy Kierocińskiej 25, 41-209 Sosnowiec; Postulacja o. Anzelma Gądka, ul. Złocieniowa 38, 91-358 Łódź; Postulacja bpa Adolfa P. Szelążka, ul. Ejsmonda 17, 05-807 Podkowa Leśna.

o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD
Postulator Krakowskiej Prowincji OCD

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda