O. Meger ponownie prowincjałem Karmelitów

Po trzecim głosowaniu kanonicznym, 15 marca br., karmelici z polskiej prowincji wybrali nowego przeora prowincjalnego. Na drugą kandencję został wybrany o. Bogdan Meger O.Carm. Po raz pierwszy w wyborach mogli wziąść wszyscy bracia mający głos czynny po przez głosowanie listowne. Na zbliżającej się Kapitule Prowincjalnej, która odbędzie się w dniach 22 – 26 kwietnia, wybór zostanie zatwierdzony przez o. Generała, a nowo wybrany Prowincjał złoży wyznanie wiary i przysięgę wierności. 

Za: www.kamelici.pl