Nowy tom „Polskiej Bibliografii Franciszkańskiej”

Ukazał się kolejny tom Polskiej Bibliografii Franciszkańskiej, obejmujący piśmiennictwo z 2005 r. oraz uzupełnienia za lata poprzednie. Jest on kontynuacją dotychczas wydanych tomów Polskiej Bibliografii Franciszkańskiej, obejmującej lata 1989-2004 i został opracowany według tych samych zasad…

Opisy bibliograficzne w większości wypadków zostały sporządzone w oparciu o rejestrację z autopsji, dzięki zbiorom Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, a także Biblioteki Instytutu Studiów Franciszkańskich w Krakowie, Biblioteki Prowincjalnej OO. Bernardynów w Krakowie, Biblioteki Prowincjalnej OO. Franciszkanów Prowincji Matki Bożej Anielskiej w Krakowie, Biblioteki Prowincjalnej OO. Franciszkanów w Poznaniu, Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej, Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego OO. Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach i Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Kapucynów w Krakowie. Ojcowie Celestyn Stanisław Napiórkowski OFMConv, Anzelm Janusz Szteinke OFM i Salezy Bogumił Tomczak OFM systematycznie dostarczali redaktorowi bibliografii czy to sporządzone przez siebie opisy bibliograficzne, czy też publikacje, zwłaszcza czasopisma, w których znajdowały się pozycje kwalifikujące się do zamieszczenia w bibliografii –  czytamy we Wstępie.

„Polska Bibliografia Franciszkańska” jest wydawana przez poznański klasztor franciszkanów na zlecenie Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich w Polsce.

Za: www.franciszkanie.net