Nowy Zarząd Prowincji Orionistów

W niedzielę 13 maja zarząd generalny Małego Dzieła Boskiej Opatrzności (Księży Orionistów) ogłosił skład nowego zarządu Prowincji Polskiej pw. Matki Boskiej Częstochowskiej.

Przełożonym prowincjalnym na pierwsze trzechlecie został wybrany Ks. Krzysztof Miś.

Wikariuszem Prowincji został Ks. Sylwester Sowizdrzał, zaś Radcami mianowano: Ks. Adam Gołebiak: Ks. Łukasz Mikołajczyk; ks. Dariusz Czupryński i Ks. Piotr S. Jasiec, który został takżd ekonomem Prowincji.

Wybranym członkom nowej Rady życzymi światła Ducha Świętego, opieki Patronki Prowincji i szczególnego wsta-wiennictwa Założyciela Św. Alojzego Orione.

Więcej na: www.orione.pl