Nowy Zarząd Zakonu Paulinów

Obradująca na Jasnej Górze Kapituła Generalna Zakonu Paulinów wybrała dziś nowy Zarząd Zakonu, czyli najbliższych współpracowników ojca generała.

Skład nowego Zarządu:
– o. Michał Lukoszek, wikariusz generalny Zakonu Paulinów (I definitor generalny)
– o. Ryszard Dec, II definitor generalny
– o. Piotr Łoza, III definitor generalny
– br. Bernard Kluczkowski, IV definitor generalny
– o. Bazyli Degórski, prokurator generalny przy Stolicy Apostolskiej
– o. Marek Moga, administrator generalny

Wczoraj Kapituła ponownie wybrała o. Arnolda Chrapkowskiego generałem Zakonu Paulinów na kolejną sześcioletnią kadencję.

Za: www.jasnagora.com