Nuncjusz Apostolski do przełożonych sióstr klauzurowych

Abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce przewodniczył w czwartek, 30 marca Mszy św. dla Przełożonych Sióstr Klauzurowych. 9. Zebranie Plenarne Konferencji Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych trwa na Jasnej Górze w dniach 28-31 marca. 

Eucharystia sprawowana była w języku polskim o godz. 13.03 w Kaplicy Matki Bożej. 

„Drogie Matki, uważajcie na władzę, która została wam dana, przez nierozważne decyzje możecie emocjonalnie zniszczyć człowieka – mówił w homilii łamaną polszczyzną abp Salvatore Pennacchio – Aby być dobrą przełożoną, trzeba przede wszystkim wysłuchać podwładną. I nie chodzi tylko o słuchanie tego, co ma do powiedzenia – trzeba wsłuchać się w to, jak rezonuje jej wnętrze. Waszym podstawowym zadaniem jest przybliżyć podwładne do Boga, także poprzez ukazanie miłującego i miłosiernego Oblicza Jego samego. Bądźcie przełożonymi, które wydobywają podwładne z kryzysów, a nie są ich przyczyną. Macie narzędzia, aby ratować powołania. Nie ulegajcie fałszywym świadectwom, przez które tak bardzo wycierpiał nasz Pan Jezus Chrystus, ceńcie sobie rozwagę i pokój wewnętrzny, który wypłynąć może jedynie z kontemplacyjnego życia duchowego”. 

„Drogie Matki, dlatego zostawiam wam zadanie na teraz i na przyszłość – zbliżcie się coraz bardziej ku charyzmacie modlitewnej kontemplacji. Kontemplujcie Ewangelię osoby Jezusa, Jego wrażliwość na drugiego człowieka. Jako kobiety macie szczególny dar empatii i troski, nie możecie tego zagubić, bądźcie dla innych świadectwem Bożej dobroci, delikatności i subtelności. Niech was wspiera w tym swoim wstawiennictwem i przykładem Maryja, Matka Jezusa, przed której Cudownym Wizerunkiem sprawujemy Najświętszą Ofiarę” – podkreślał Nuncjusz Apostolski. 

Myślą przewodnią spotkania sióstr zakonnych jest hasło roku duszpasterskiego w Polsce: „Idźcie i głoście”. 

Zebrania Plenarne Konferencji Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych odbywają się co trzy lata. Ich celem jest wspólne spojrzenie na to, jak wygląda życie kontemplacyjne we wspólnotach, jak rozwijają się zgromadzenia. 

o. Stanisław Tomoń 
BPJG/ mś

Za: www.jasnagora.com