Nuncjusz Apostolski w Niepokalanowie

Jedyną  rzeczą na świecie, która degraduje człowieka jest grzech – przypomniał abp Celestino Migliore w Niepokalanowie 8 grudnia 2011 r.

Nuncjusz Apostolski w Polsce przewodnicząc Mszy św. w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny podkreślił, że świat  współczesny lęka się skażenia środowiska, wojny, kryzysu ekonomicznego ale nie boi się grzechu. „Chrystus umarł za nasze grzechy. Jeśli odrzucimy pojęcie grzechu, to Chrystusowe odkupienie uczynimy bezsensowne. Przekreślimy sens Jego śmierci” – mówił w homilii abp Migliore.

Nuncjusz Apostolski w Polsce odniósł się też do motta dobiegającego końca Roku Kolbiańskiego. „Nie gaście ducha Ojca Maksymiliana” to słowa, które towarzyszyły obchodom roku Męczennika Auschwitz. Duch o. Maksymiliana streścił się w jednym słowie „miłość”;  w jednej wielkiej miłości ku Matce Bożej – zaznaczył abp Migliore.

Franciszkanie z Niepokalanowa przygotowywali się do uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP specjalną nowenną. Dziewięć dni przed odpustem w niepokalanowskiej bazylice gromadzili się zakonnicy, parafianie i sympatycy tego miejsca na modlitwie i słuchaniu konferencji ascetycznych. W tym roku  głosił je o. Stanisław Piętka, kustosz sanktuarium i gwardian klasztoru. Tematem przewodnim nauk nowennowych była „Niepokalana w myśli św. Maksymiliana Kolbego”.

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny zdefiniował w 1854 r. papież  Pius IX w bulli „Ineffabilis Deus”. W dokumencie papieskim czytamy, że … Najświętsza Maryja Panna od chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego.

Ostatnim etapem dobiegającego końca Roku Świętego Maksymiliana w Polsce będzie wizyta delegacji franciszkanów z Niepokalanowa u Benedykta XVI. 14 grudnia franciszkanie przekażą papieżowi relikwie św. Maksymiliana i stułę Roku Kolbiańskiego.

o. Marek Wódka OFMConv, rzecznik Roku Kolbiańskiego

Foto: Anna Dziemska/Archiwum Roku Kolbiańskiego