O. Dariusz Borek OCarm nowym Dziekanem Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW

Dnia 1 września 2020 roku, w dniu rozpoczęcia nowej kadencji władz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski powołał na Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego naszego współbrata o. prof. UKSW dr. hab. Dariusza Borka O.Carm

Nowemu Dziekanowi składamy serdeczne gratulacje i życzymy światła Ducha Świętego w pełnieniu dziekańskich obowiązków.

Za: www.karmelici.pl