O. dr Mirosław Chmielewski CSsR konsultorem Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP

Nasz Współbrat, o. dr Mirosław Chmielewski CSsR, został powołany 7 czerwca 2017 r. na konsultora Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski. Gratulujemy i życzymy mądrości oraz sił w pełnieniu nowych obowiązków!

O. Mirosław jest adiunktem w Katedrze Współczesnych Form Przekazu Wiary w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wykłada również katechetykę w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie.

Za: www.redemptor.pl.