O. Eligiusz Dymowski OFM członkiem Zarządu Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

Podczas walnego zebrania Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich dnia 18 maja 2017 roku, o. Eligiusz Dymowski został wybrany do Zarządu tegoż Stowarzyszenia na czteroletnią kadencję.

Prezesem wybrano ponownie Michała Zabłockiego, znanego w Polsce poetę i autora piosenek wykonywanych głównie przez artystów Piwnicy Pod Baranami. O. Eligiusz jest autorem 14 tomików wierszy. Debiutował w 1987 roku. Wielokrotnie występował w różnych rozgłośniach radiowych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu teologii i literatury. Jego wiersze były tłumaczone na język włoski, francuski, chorwacki, macedoński, serbski, słoweński, esperanto, angielski i rosyjski. Można je znaleźć w 80 polskich i obcojęzycznych antologiach oraz almanachach poetyckich.

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich kontynuuje tradycję dawnego, założonego w 1920 roku Związku Zawodowego Literatów Polskich. Ta pierwsza organizacja polskich ludzi pióra, reaktywowana po wojennej przerwie w 1945 roku, przetrwała w pierwotnej formie do 1949 roku, kiedy została pozbawiona syndykalnego charakteru i podporządkowana Ministerstwu Kultury w wyniku scentralizowania przez partię-państwo władzy nad wszystkimi dziedzinami życia. Wielkie historyczne przesilenie przyniósł dopiero rok 1989. 14 stycznia, jeszcze przed rozmowami Okrągłego Stołu, odbyło się ogólnokrajowe zebranie niezależnych ideologicznie i politycznie (choć ciągle pozbawionej praw) twórców, na którym powołano Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Pierwszy (założycielski) zjazd Stowarzyszenia odbył się w Warszawie 31 maja 1989 roku. Delegaci demonstracyjnie wybrali Zarząd Główny w składzie niemal identycznym jak przed rozwiązaniem dawnego Związku Literatów Polskich. Kolejny zjazd odbył się już w częściowo odzyskanej siedzibie byłego Związku, w Domu Literatury, 9 i 10 czerwca 1990 roku. Skład Zarządu Głównego został znacznie odmłodzony. Przyjęto statut wolny od wszelkich politycznych serwitutów. Jednym z najistotniejszych jego paragrafów jest udostępnianie członkostwa Stowarzyszenia Pisarzy Polskich również pisarzom zamieszkałym poza granicami kraju. Większość z nich zechciała skorzystać już z tej możliwości.

Za: ofm.krakow.pl.