O. Janusz Sok CSsR ponownie Przewodniczącym KWPZM

We wtorek 15 października rozpoczęło się w Warszawie 143 zebranie plenarne KWPZM. Głównym celem obrad przełożonych zakonów męskich w Polsce jest wybór nowego zarządu Konferencji.

Spotkanie rozpoczęło się w kaplicy sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski od modlitwy Jutrzni oraz medytacji, którą przeprowadził O. Wiesław Wiśniewski TDŚ. Rozważanie dotyczyło obecności Ducha Świętego żyjącego i działającego w Kościele.

Po przejściu na aulę dotychczasowy przewodniczący KWPZM o.Janusz Sok CSsR przywitał nowo wybranych przełożonych a następnie oddał głos o. Kazimierzowi Malinowskiemu OFMConv, który poprowadził wyborczą część zebrania plenarnego.

W związku z kończącą się kadencją zarządu konferencji, o. Janusz Sok przedstawił sprawozdanie z działalności KWPZM za lata 2016-2019, zaś o. Robert Wawrzeniecki opisał działalność Forum Współpracy Międzyzakonnej. Na zakończenie części sprawozdawczej o. Paweł Kozacki OP w imieniu Komisji Rewizyjnej przedstawił zgromadzonym pozytywną ocenę działalności ekonomicznej Konferencji.

Po krótkiej przerwie przełożeni udali się do kaplicy aby uczestniczyć w Eucharystii, której przewodniczył o. Bp Jacek Kiciński CMF. Wspólna modlitwa była duchowym wprowadzeniem do aktu wyborczego, który nastąpił bezpośrednio po Mszy Św.

Wyżsi przełożeni zakonni dokonali wyboru przewodniczącego KWPZM na nową kadencję 2019-2022, którym w pierwszym głosowaniu został wybrany O. Janusz Sok, prowincjał redemptorystów.

O. Janusz Sok CSsR urodził się 20 września 1966 r. w Dębicy. Po ukończeniu szkoły średniej studiował na kierunku filozofii przyrody na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1986 wstąpił do Zgromadzenia Redemptorystów, pierwszą profesję zakonną złożył 2 lutego 1988. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie uzyskał stopień magistra teologii i przyjął święcenia kapłańskie 30 maja 1993.

Później rozpoczął studia na kierunku muzykologii kościelnej na Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie, uzyskując w 1998 r. stopień magistra muzykologii. Ukończył również Podyplomowe Studium Dyrygenckie na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Od 1998 do 2002 był wykładowcą muzyki i śpiewu kościelnego w WSD Redemptorystów w Tuchowie. W 2004 uzyskał doktorat z muzykologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na podstawie rozprawy „Graduał ms. 2a z Biblioteki Sióstr Klarysek ze Starego Sącza w świetle tradycji polskiej i europejskiej”.

W latach 2002-2005 był radnym nadzwyczajnym w Zarządzie Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, drugim dyrygentem chóru na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i duszpasterzem akademickim w Warszawie. Był przełożonym wspólnoty w Lublinie w latach 2004-2005. Od 2005 do 2011 pełnił urząd ekonoma Prowincji. Podejmował także posługę misjonarza-rekolekcjonisty oraz koordynował akcję pomocy Kościołowi na Wschodzie Mission Apeal, prowadzoną przez polskich redemptorystów w USA. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Musica Sacra.

Od stycznia 2011 r. pełni urząd Przełożonego Prowincji Warszawskiej Redemptorystów. We wrześniu 2013 r. po raz pierwszy został wybrany Przewodniczącym Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Pełni również odpowiedzialne funkcje w strukturach Europejskiej Konferencji Redemptorystów.

Po wyborze przewodniczącego w porannej sesji został wyłoniony także wiceprzewodniczący KWPZM. Został nim generał Paulinow o. Arnold Chrapkowski OSPPE.

W popołudniowej części wtorkowego zebrania KWPZM zostaną jeszcze wybrani członkowie Konsulty KWPZM a także Komisja rewizyjna.

Oprócz przeprowadzenia wyborów podczas zebrania będzie poruszonych kilka ważnych problemów, a wśród nich: przygotowanie do kursów formacyjnych w zakresie płciowości i seksualności osób konsekrowanych; przyjęcie wskazań dotyczących obecności osób konsekrowanych w internecie, informacja o tzw. Mszach wieczystych oraz propozycja nowego opracowania programów komputerowych służących ekonomii, gromadzeniu danych i obsłudze parafii.

Redakcja