O. Marek Myśliński CSSp prowincjałem Zgromadzenia Ducha Świętego

Ojciec Marek Myśliński CSSp został nowym przełożonym polskiej prowincji Zgromadzenia Ducha Świętego. Wyboru dokonano podczas obradującej w Licheniu XV kapituły prowincjalnej.

Ojciec Marek Myśliński CSSp urodził się 10 czerwca 1974 roku. Wychował się w Zalesiu Królewskim, w parafii Świekatowo, w diecezji pelplińskej. W 1995 roku wstąpił do Zgromadzenia Ducha Świętego, pierwsze śluby zakonne złożył 8 września 1998 roku, święcenia kapłańskie przyjął 15 czerwca 2002 roku. We wrześniu 2002 roku opuścił Polskę i udał się na misje do Senegalu, gdzie pracował przez 14 lat. Za swoją pracę na rzecz promocji Polski za granicą 15 kwietnia 2009 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. We wrześniu 2016 roku powrócił do Polski i pełnił funkcję ekonoma prowincjalnego. W dniu 13 lipca 2017 roku został wybrany przez uczestników XV Kapituły Prowincjalnej i zatwierdzony przez generała i jego radę na prowincjała polskiej prowincji Zgromadzenia Ducha Świętego.

W kapitule, która odbywała się od 10 do 14 lipca w Licheniu, uczestniczyli: generał zgromadzenia o. John Fogarty CSSp, asystent generalny br. Marc Tyrant  CSSp, prowincjałowie dwóch europejskich prowincji – o. Marc Botzung CSSp z Francji i o. Marc Whelan CSSp z Irlandii oraz polscy duchacze posługujący w kraju i za granicą

XV kapituła prowincjalna zakończyła się Mszą Świętą dziękczynną z udziałem dzieci niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów.

Zgromadzenie Ducha Świętego zostało założone w 1703 roku we Francji. Jego charyzmatem jest praca misyjna wśród ludów, osób i grup najbardziej opuszczonych na całym świecie. Dom macierzysty polskiej prowincji mieści się w Bydgoszczy.

Za: www.diecezja.bydgoszcz.pl