Oblackie przygotowania do świąt

We wszystkich oblackich domach, parafiach i misjach trwają przygotowania do świąt Bożego Narodzenia.

Ostatnie dni adwentu są bardzo intensywne dla misjonarzy oblatów. Ojcowie rekolekcjoniści kończą prowadzić ostatnie rekolekcje i wraz z duszpasterzami wiele godzin spędzają w konfesjonałach, aby przygotować wierzących do obchodów świąt Narodzenia Pańskiego.

W naszych domach są robione ostatnie porządki. Kuchnie przygotowują posiłki świąteczne, a w kościołach i misjach powstają stajenki.

W Polsce oblaci są obecni od 1920 roku. Zgromadzenie zostało założone przez św. Eugeniusza de Mazenoda, późniejszego biskupa Marsylii, 25 stycznia 1816 roku w Aix-en-Provence. Obecnie liczy ono prawie 4 000 zakonników, w tym 320 w Polsce, a kolejnych 300 za granicą.  Oblaci Maryi Niepokalanej są Zgromadzeniem misyjnym. Ich naczelną służbą w Kościele jest ukazywanie Chrystusa i Jego Królestwa najbardziej opuszczonym, niesienie Dobrej Nowiny ludom, które jeszcze jej nie przyjęły i pomoc w odkrywaniu ich własnej wartości w świetle Ewangelii. Natomiast tam, gdzie Kościół już istnieje, oblaci kierują się do grup, z którymi ma on najmniej kontaktu.

MW OMI/Poznań/fot. OMI Święty Krzyż

Za: www.oblaci.pl