Home WiadomościZ kraju Odpust ku czci patrona Warszawy, bł. Władysława z Gielniowa

Odpust ku czci patrona Warszawy, bł. Władysława z Gielniowa

Redakcja

Uroczystości odpustowe ku czci patrona Warszawy odbyły się w stolicy  już w niedzielę, 22 września.

Na warszawskim Natolinie w parafii bł. Władysława z Gielniowa sumie odpustowej o godz. 12.00 przewodniczył i homilię wygłosił ordynariusz Diecezji Warszawsko – Praskiej , ks. bp. Romuald Kamiński.

W homilii kaznodzieja nawiązał do Ewangelii i do czytań. „Jeden drugiego brzemiona noście” to zadanie wypełniał właśnie o. Władysław z Gielniowa, powiedział kaznodzieja, podkreślając troskę o. Władysława o bliźnich, mieszkańców Warszawy i udzielanie wsparcia biednym ludziom aby otrzymali to,  co było dla nich najpotrzebniejsze. 

Dalej podkreślił kaznodzieja, że my również mamy zająć się słabszym człowiekiem, bowiem każdy z nas otrzymuje zadanie pomagania ludziom w drodze do nieba.

Ks. bp. Kamiński zwrócił uwagę że na Warszawie spoczywa wielka odpowiedzialność z racji faktu, że jest miastem stołecznym. Wskazał, że „obecnie tutaj potrzebna jest wielka modlitwa, gdyż modlitwa może czynić wielkie rzeczy”. 

Po mszy świętej,  pod pomnikiem patrona Warszawy ks. biskup odmówił przypisane modlitwy, po czym złożono wieńce, odśpiewano pieśni oraz hymn „ Boże coś Polskę”.

W uroczystościach udział wzięli ojcowie bernardyni, księża z sąsiednich parafii, zakonnice i zakonnicy, przedstawiciele władz samorządowych, sejmu, senatu,  wojska, straży pożarnej, szkół wyższych, licealnych i podstawowych, poczty sztandarowe, grupy rekonstrukcyjne, mieszkańcy Warszawy.

Uroczystości towarzyszyły koncerty, występy artystów i kiermasz rzemieślniczo – spożywczy.

Wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa przypada w dniu 25 września i w tym dniu odbędą się uroczystości w kościele św. Anny na Krakowskim Przedmieściu, gdzie znajdują się relikwie patrona Warszawy.

Przez wieki lud Warszawy gromadził się na modlitwach w kościele bernardynów p.w. św. Anny przy relikwiach bł. Władysława, oddając mu cześć, jaka jest należna świętym.

W 1604 r. Senat Warszawy uczynił świątobliwego zakonnika Władysława patronem Stolicy.

Papież Benedykt XIV wydał urzędowy akt beatyfikacyjny 11 lutego 1750 roku.

260 lat temu, w roku 1759 papież Klemens XIII ogłosił bł. Władysława patronem Królestwa Polskiego i Litwy, a 19 grudnia 1962 r. papież Jan XXIII na prośbę Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego ogłosił bł. Władysława z Gielniowa głównym patronem Warszawy.

Obecnie główną Patronką Warszawy jest Najświętsza Maryja Panna Łaskawa z kościoła jezuitów przy katedrze św. Jana. Bł. Władysław jest patronem drugorzędnym.

Bł. Władysław urodził się ok. 1440 w.  Gielniowie k. Opoczna. Otrzymał na chrzcie imię Marcin Jan. W 1462 r. rozpoczął studia   na Akademii  Krakowskiej,  jednak jeszcze tego samego roku porzucił studia i wstąpił do bernardyńskiego  klasztoru św. Anny w Warszawie  , przyjmując imię zakonne Władysław.

W latach 1486–1487 był egzaminatorem w sprawie cudów za przyczyną św. Szymona z Lipnicy, dzięki czemu stał się znany i ceniony  wśród polskich bernardynów. W 1489 r. zwołał do Przeworska kapitułę.  Uczestniczył w kapitułach generalnych zakonu w Urbino (1490) i Mediolanie (1498). Założył dwa domy zakonne w Skępem i w Połocku.

W 1504 r. O.  Władysław z Gielniowa został mianowany przełożonym klasztoru w Warszawie. Dwukrotnie pełnił urząd prowincjała. Był jednym z najznakomitszych  kaznodziejów bernardyńskich. Kazania głosił w języku polskim., żarliwie  mówiąc o Męce Pańskiej.

Ponadto Władysław był twórcą wielu pieśni religijnych w języku polskim, z których najbardziej znane to “Jezusa Judasz przedał za pieniądze nędzne” i “Kto chce Pannie Maryi służyć”.

W Wielki Piątek 1505 r. o. Władysław w czasie gdy głosił kazanie o Męce Chrystusa wpadł w ekstazę i wołając: “O Jezu, o Jezu, o Jezu” uniósł się nad ambonę, czego świadkami byli zgromadzeni w kościele.

W wyniku tego przeżycia zasłabł i nie był w stanie dokończyć kazania. Przeniesiono go do szpitalika. Dnia 4 maja 1505 r. zmarł w opinii świętości w 65 roku życia i 43 roku pobytu w zakonie.

Bernardyni modlą się o kanonizację swego współbrata. Raz w miesiącu, w kościele św. Anny ojcowie bernardyni odprawiają mszę świętą i wraz z czcicielami bł. Władysława odmawiają modlitwę o rychłą kanonizację patrona stolicy. 

Anna Dziemska

Foto: Anna Dziemska

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda