Ogólnopolski Salos obradował w Warszawie

salezjanie.plW Domu rekolekcyjno-formacyjnym na Bielanach w Warszawie, 14 marca, odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Salezjańskiej Organizacji Sportowe SALOS RP. Uczestniczyło w nim prawie 70 delegatów i gości.

Spotkanie rozpoczęło się mszą św., której przewodniczył ks. Inspektor Dariusz Bartocha z Krakowa.

Sprawozdanie ustępującego zarządu przedstawił prezes Zbigniew Dziubiński, a komisja rewizyjna wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi. Walne zebranie udzieliło absolutorium.

Dokonano zmian w statucie SALOS RP oraz wybrano nowe władze na lata 2015 – 2019.

Nowy zarząd SALOS RP w latach 2015-2019:

Prezes: Zbigniew DZIUBIŃSKI
Wiceprezesi: ks. Edward PLEŃ, s. Maria KAPCZYŃSKA
Sekretarz generalny: Dorota KACPERSKA
Skarbnik: ks. Kazimierz DROZD
Członkowie: ks. Tadeusz BALICKI, Marianna BARLAK, ks. Dariusz BARTOCHA, ks. Piotr DZIUBCZYŃSKI, s. Maria JĘDRAK, ks. Mirosław ŁOBODZIŃSKI, Mariusz NOWAK, ks. Wojciech STRZELECKI, ks. Sławomir SZCZODROWSKI, Dariusz UŁANOWICZ.

Komisja Rewizyjna w latach 2015-2019:

Przewodniczący: Zdzisław SZYSZKA
Zastępca przewodniczącego: ks. Andrzej KURTO
Sekretarz: Maria BAZAK

Za: www.salezjanie.pl