Otwarcie Muzeum im. O. Mariana Żelazka SVD w Chludowie

Jutro 12 października o godz. 12 ks. bp Szymon Stułkowski poświęci i oficjalnie otworzy Muzeum im. O. Mariana Żelazka.

Wcześniej o godz. 11 o. Sylwester Grabowski SVD, prowincjał Zgromadzenia Słowa Bożego w Polsce będzie przewodniczył Mszy świętej. Uroczystości odbędą się na terenie Domu Misyjnego Świętego Stanisława Kostki w Chludowie przy ul. Kościelnej 15.

Najpierw o godz. 11 w kaplicy Domu Rekolekcyjnego o. Sylwester Grabowski SVD wraz z zaproszonymi kapłanami odprawi Mszę św. Potem wszyscy udadzą się przed budynek Muzeum im. O. Mariana Żelazka, gdzie bp Szymon Stułkowski przetnie wstęgę i otworzy placówkę. Wśród zaproszonych gości będą współbracia Sługi Bożego o. Mariana Żelazka, a wśród nich drugi bohater tego dnia – poznaniak o. prof. Piotr Nawrot SVD, misjonarz z Boliwii – któremu poświęcona jest część przestrzeni muzealnej. Będzie rodzina o. Mariana Żelazka i kapłani z parafii związanych z jego życiem, przedstawiciele władz samorządowych, chludowskiej szkoły jego imienia oraz wszyscy, którzy przechowują pamięć o nim i jego działalności z Poznania, Palędzia i okolic oraz mieszkańcy Chludowa.

Po uroczystym otwarciu muzeum gospodarze opowiedzą ciekawostki o tym, jak powstawało, co można w nim zobaczyć i dotknąć. Na koniec zapraszają pod wiatę na poczęstunek z odrobiną indyjskich i polskich smaków.

Pomysłodawcą i realizatorem muzeum jest o. Jan Wróblewski, rektor Domu Misyjnego w Chludowie. Na potrzeby placówki zaadoptował były budynek gospodarczy, który powstał tu w latach 50. Inwestycja została sfinansowana w przeważającej części z darowizn przyjaciół i dobrodziejów samego domu i polskich werbistów.

Wśród licznych eksponatów dotyczących życia i pracy o. Mariana Żelazka w muzeum znajduje się przestrzeń poświęcona osiągnięciom o. prof. Piotra Nawrota SVD, który jest odkrywcą oraz jednym z najwybitniejszych w świecie znawców, popularyzatorów i badaczy muzyki baroku misyjnego w Ameryce Południowej. Dzień wcześniej, 11 października o godz. 19.30 w poznańskiej katedrze w wykonaniu Chóru Kameralnego „Dysonans” zabrzmi jego najnowsze studium nad muzyką XVIII wieku w Boliwii pt. „Muzyka ku czci Bogarodzicy Dziewicy z katedry Virgen de Guadalupe w La Plata”.  To światowa premiera tego utworu.

Marian Żelazek (1919-2006) to pochodzący z Poznania jeden z najbardziej znanych – nie tylko w Polsce – misjonarzy werbistów. Jako jeden z nielicznych przeżył w latach 1940-45 najpierw gehennę w poznańskim Forcie VII, pierwszym obozie koncentracyjnym na ziemiach polskich, a potem w Dachau i Gusen. Po wojnie ukończył studia teologiczne w Rzymie i po święceniach w 1950 r. wyjechał na misje do Indii, gdzie przez 56 lat niósł pomoc najbiedniejszym, trędowatym i wykluczonym. Za swoją działalność, czynienie dobra i otwartość na drugiego człowieka w 2002 r. został oficjalnie zgłoszony do Pokojowej Nagrody Nobla. Odznaczony i uhonorowany wieloma medalami, odznaczeniami i tytułami, także świeckimi, m.in. nosił tytuł Honorowego Obywatela Miasta Poznania (2005). Bohater wystaw, sesji naukowych, filmów dokumentalnych i patron szkół, m.in. Zespołu Szkół w Chludowie. W lutym 2018 r. rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym, w Polsce postulatorem tego procesu jest misjonarz werbista o. Henryk Kałuża SVD z Nysy.

o. Jan Wróblewski SVD