Pallotyni odznaczeni przez Prezydenta RP

Dnia 29 maja 2017 r. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obchodził swoje doroczne święto patronalne. Przypada ono zawsze 28 maja, czyli w dzień śmierci kard. Stefana Wyszyńskiego.

W tym roku zostało ono przesunięte o jeden dzień z racji niedzieli. Podczas tego święta odbywa się uroczysta sesja, z wieloma zaproszonymi gośćmi, w planie której następują odznaczenia oraz promocje doktorów habilitowanych i doktorów.

Dla pallotynów tegoroczne święto miało szczególne znaczenie. „Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, na mocy Postanowień Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. i 6 grudnia 2016 r. na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki odznaczeni zostali”: srebrnym krzyżem zasługi ks. prof. dr hab. Jacek Nowak SAC oraz brązowym krzyżem zasługi ks. dr Krzysztof Marcyński SAC.

Serdeczne gratulacje!