Pallotyni – Poznań: Inauguracja posługi rady prowincjalnej kadencji 2014-2017

25 marca 2014 roku, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, nowo wybrana rada prowincjalna, rozpoczęła swoją posługę w VIII kadencji.

Na początku pierwszego posiedzenia rady, przełożony prowincjalny ks. Adrian Galbas SAC, złożył przewidzianą prawem przysięgę. Następnie, zgodnie ze Statutami Prowincjalnymi, dokonano wyboru pierwszego radcy, którym został ks. Adam Kamizela SAC. O tym wyborze został niezwłocznie poinformowany przełożony generalny Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego ks. Jacob Nampudakam SAC.

Wybrano także pozostałych członków zarządu prowincjalnego, którymi zostali: ks. Andrzej Śliwka SAC – sekretarz prowincjalny oraz ks. Piotr H. Jankowski SAC – administrator prowincjalny. Wybrano również sekretarza ds. misji, którym został ks. Lesław M. Gwarek SAC.

W końcu ustanowiono delegatów przełożonego prowincjalnego: Białoruś (ks. Stanislau Vashkevich SAC), Korea Płd. (ks. Jarosław Kamieński SAC), Papua-Nowa Gwinea (ks. Sławomir Maizner SAC) oraz Stany Zjednoczone (ks. Jan Posiewała SAC).

Podjęto także temat przyszłych zmian personalnych w prowincji.

Centralnym punktem dzisiejszego świętowania była msza święta w kaplicy domowej, której przewodniczył przełożony prowincjalny ks. Adrian Galbas SAC, a homilię wygłosił ks. Wojciech Pietrzak SAC. Kaznodzieja zwrócił uwagę na teologię uroczystości Zwiastowania Pańskiego, akcentując rolę Maryi i znaczenie Jej pokornego „fiat” dla historii zbawienia, której częścią jest nasza osobista historia. Po homilii Przełożony Prowincjalny złożył przewidziane prawem wyznanie wiary.

Po obiedzie miało miejsce spotkanie rekreacyjne, podczas którego zostały wygłoszone toasty.

W świętowaniu oprócz współbraci pallotynów uczestniczyły Siostry Pallotynki reprezentujące Zarząd Prowincjalny oraz poznańską wspólnotę, a także przełożona poznańskiej wspólnoty Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi.

Zarząd Prowincjalny, Poznań

Za: www.pallotyni.pl