Pallotyni: rozpoczęcie kadencji nowej rady prowincjalnej Prowincji Chrystusa Króla

Dnia 25 marca br. nowa Rada Prowincjalna rozpoczęła swoją posługę w Prowincji Chrystusa Króla.

Podczas Mszy św. koncelebrowanej, której przewodniczył Przełożony Prowincjalny, ks. Józef Lasak SAC, złożone zostało wyznanie wiary przez Przełożonego Prowincjalnego i uroczyście – wraz z wybranymi radcami prowincjalnymi (ks. Z. Hanas – I radca, księża radcy J. CiupakW. Pawlik i G. Młodawski) – rozpoczęta została kadencja nowej Rady Prowincjalnej w trzechleciu 2014-2017.

W Mszy św. uczestniczyli liczni Współbracia przybyli z wielu okolicznych pallotyńskich domów, a również i ze Słowacji. Razem z ustępującą i nową Radą Prowincjalną modliły się Siostry Misjonarki Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki) z Przełożoną Prowincjalną s. M. Bernadetą Turecką, Siostrą Wikarią M. Małgorzatą Wyrodek i Siostrą Radną M. Moniką Szupryt, jak również Siostry na co dzień pracujące w naszym Prowincjalcie: s. M. Danuta Waszkiewicz i s. M. Mirosława Włodarczyk. W słowach wdzięczności Księdza Prowincjała dla ustępującego Zarządu Prowincjalnego szczególnie podkreślone zostały dwie Osoby: ks. radcy Józefa Nowaka, który zakończył swoją posługę w Radzie Prowincjalnej, i ks. P. J. Karpa kończącego posługę Sekretarza Prowincjalnego.

Po obiedzie i okolicznościowych przemówieniach i życzeniach, miało miejsce pierwsze posiedzenie ukonstytuowanej nowej Rady Prowincjalnej. W trakcie inauguracyjnego posiedzenia podjęte zostały trzy następujące decyzje:

– ks. Tomasz Pławny został ustanowiony Administratorem Prowincjalnym na kolejną kadencję Rady Prowincjalnej (2014-2017),

– ks. Stanisław Stawicki został ustanowiony Sekretarzem Prowincjalnym na kadencję Rady Prowincjalnej 2014-2017,

– do czasu podjęcia przez nową Radę Prowincjalną decyzji o nominacjach na nową kadencję 2014–2017 Księża Delegaci, Sekretarze, Dyrektorzy i Promotor ds. Studiów zostali poproszeni o dalsze pełnienie swoich dotychczasowych funkcji.

Za: www.pallotyni.org