Paulini: konfraternia dla bpa Andrzeja Przybylskiego

Bp Andrzej Przybylski, biskup pomocniczy arch. częstochowskiej, został włączony do Konfraterni Zakonu Paulinów. Konfraternia to duchowa łączność Zakonu z uprzywilejowanym gronem swoich dobrodziejów, przyjaciół i współpracowników. Ceremonia wręczenia dyplomu Konfraterni miała miejsce podczas Mszy św. odprawionej w sobotę, 1 grudnia przed Cudownym Obrazem. 

„Ks. biskup Andrzej Przybylski od wielu lat związany jest z Jasną Górą – mówi o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów – Tutaj kształtowało się Jego powołanie, tutaj spełniał swą posługę kapłańską jako sekretarz ks. abpa Stanisława Nowaka, metropolity częstochowskiego, później jako duszpasterz akademicki, jako rektor Wyższego Seminarium Duchownego Arch. Częstochowskiej – te wszystkie Jego lata związane były i z Jasną Górą, i z kultem Matki Bożej Jasnogórskiej. Ks. biskup jest także związany z naszym paulińskim Zakonem, posługuje nie tylko na Jasnej Górze, ale w wielu naszych sanktuariach i klasztorach. W tym roku głosił nowennę przed uroczystością Matki Bożej Jasnogórskiej, dla nas paulinów niedawno głosił rekolekcje zakonne w klasztorze jasnogórskim, tak że Jego posługa i jako księdza, i teraz jako biskupa jest związana i z Jasną Górą, i z naszym paulińskim Zakonem”. 

„Tak się trochę czuję, jakbym dostał zaproszenie na wesele w Kanie Galilejskiej od Pana Jezusa, od Maryi i od uczniów, bo tutaj są ci uczniowie, czyli paulini – wyznaje bp Andrzej Przybylski – Dla mnie to jest włączenie do wspólnoty braci i ojców, związanie z ich duchowością, czerpanie z modlitw, które tu się dzieją w konwencie jasnogórskim, ale także modlitw całego Zakonu. Ma to dla mnie znaczenie przede wszystkim duchowe, to wielki skarb, że się uczestniczy w tych dobrach, które są związane z Zakonem tak bardzo zasłużonym, z takimi tradycjami”. 

„Bardziej traktuję to jako zobowiązanie niż uhonorowanie, sam mówiłem ojcu generałowi, że może to za wcześnie, bo ja dopiero półtora roku jestem biskupem… – uśmiecha się bp Przybylski – Chociaż uświadomiłem sobie, że to moje związanie z Jasną Górą trwa już od wielu, wielu lat. I moje kapłaństwo tu się rodziło, i realizowało się, poza dwoma latami posługi w Zawierciu, to cały czas w bliskości Jasnej Góry – i w seminarium duchownym, i w duszpasterstwie akademickim, więc rzeczywiście tych lat związania jest całkiem sporo”. 

Eucharystii o godz. 17.30 przewodniczył i homilię wygłosił nowy konfrater bp Andrzej Przybylski. Wraz z generałem Zakonu o. Arnoldem Chrapkowskim, który przedstawił sylwetkę nowego konfratra, obecni byli ojcowie definitorium generalnego. 

Tekst dyplomu Konfraterni odczytał sekretarz generalny Zakonu o. Paweł Przygodzki. Zaraz potem bp Andrzej Przybylski wypowiedział Akt Zawierzenia Matce Bożej

Konfraternia to duchowa łączność Zakonu z uprzywilejowanym gronem swoich dobrodziejów, przyjaciół i współpracowników. Dzięki tej wspólnocie z osobami duchownymi i świeckimi paulini mogą lepiej realizować swoje posłannictwo w Kościele. Konfratrzy stają się współuczestnikami wszelkich dóbr duchowych Zakonu zarówno za życia, jak i po śmierci. Z biegiem lat wpływ sanktuarium jasnogórskiego przyczynił się do tego, że Konfraternia nabrała również charakteru maryjnego. W związku z tym w ostatnich stuleciach o przyjęciu do Konfraterni decyduje także szczególnie żywy i autentyczny kult do Matki Bożej Jasnogórskiej oraz chęć współpracy z paulinami w realizowaniu maryjnych zadań apostolskich. Na przestrzeni wieków do Konfraterni przyjmowano królów, książęta, kardynałów, biskupów, kapłanów, zakonników, mieszczan, ludzi kultury i nauki. 

o. Stanisław Tomoń 
BPJG/dr 

Za: www.jasnagora.com