Paulini: nowa Kuria Generalna

Po wybraniu o. Arnolda Chrapkowskiego nowym Przełożonym Generalnym Zakonu paulinów, Kapituła Generalna wybrała nową Kurię Generalną czyli zarząd całego Zakonu, nazywany u paulinów Definitorium Generalnym. 

Najbliższymi współpracownikami generała paulinów zostali:

  • Wikariusz Generalny (I definitor) – o. Michał Lukoszek
  • II definitor – o. Mariusz Tabulski
  • III definitor – o. Ryszard Bortkiewicz
  • IV definitor – o. Kazimierz Maniecki
  • Prokurator Generalny przy Stolicy Apostolskiej – o. Bazyli Degórski
  • Administrator Generalny – o. Jan Bednarz 

W sobotę, 8 marca Kapituła zatwierdziła na urząd sekretarza generalnego o. Pawła Przygodzkiego.

o. Stanisław Tomoń 
BPJG/ dr 

Za: www.jasnagora.com