Pauliści: wkrótce księgarnia w Lubline

1 sierpnia br. rozpocznie w Lublinie działalność nowa księgarnia paulistów. Mieścić się ona będzie przy ul. Królewskiej 6, w sąsiedztwie katedry  i lubelskiego ratusza.

Prace adaptacyjno-remontowe wkroczyły już w ostatnią fazę. Właśnie zostały zainstalowane nowe szyldy, które cieszą oko przechodniów.

„Tak jak kiedyś w klasztorach rozdawany był chleb, tak dzisiaj należy dzielić się prawdą o Bogu i o wiecznym przeznaczeniu człowieka. Nie możemy dać światu większego bogactwa, jak tylko Jezusa Mistrza Drogę, Prawdę i Życie. Mikrofon, ekran, maszyna drukarska są naszą amboną. Drukarnia, księgarnia, studio nagrań, pokój redakcyjny są naszym kościołem, w którym przepowiadamy Ewangelię”.

bł. Jakub Alberione, założyciel paulistów

Za: www.paulus.org.pl.