Pielgrzymka Czarnej Madonny w zakonach

16 października rozpoczęła się peregrynacja obrazu Czarnej Madonny po klasztorach zakonów męskich w Polsce. Kopię wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej ofiarował zakonnikom 50 lat temu Prymas Tysiąclecia Stefan kard. Wyszyński.

Nowy przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce o. Janusz Sok CSsR powiedział na Jasnej Górze, że ta peregrynacja „ma być dla osób konsekrowanych czasem nawrócenia i wsłuchiwania się w Maryję“.

Prowincjał kapucynów o. Jacek Waligóra, który do wczoraj pełnił obowiązki przewodniczącego Konferencji uważa, że pojawił się szereg nowych zagrożeń, uderzających z całą bezwzględnością w człowieka i w jego odniesienie do Boga. Dotykają one także życia konsekrowanego, a w szczególności jego fundamentalnego wymiaru, jakim jest życie wspólne. „Indywidualizm, samorealizacja za wszelką cenę, dyktatura relatywizmu, konsumizm i hedonizm dominujące we współczesnej kulturze, przenikają niestety do życia naszych wspólnot i mają bezpośredni wpływ na naszą mentalność“ – twierdzi kapucyn.

O. Waligóra w specjalnym liście do osób konsekrowanych życzy, aby obecność Maryi w domach zakonnych sprawiła, że „cud przemiany serc zaowocuje postawą słuchania i wiary w Syna“. „Niech da nam siłę i odwagę do szukania coraz głębszej odpowiedzi na nasze powołane wśród Ludu Bożego“ – dodaje zakonnik.

Nowy przewodniczący – redemptorysta o. Sok zawierzył Matce Bożej wszystkie wspólnoty zakonne i oddał je w Jej macierzyńską opiekę. „Ochotnym sercem oddajemy się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiamy Ci zupełną swobodę posługiwania się nami dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcemy odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie“ – mówił przewodniczący Konferencji.

Obraz dziś powędrował do klasztoru kapucynów w Częstochowie. „Peregrynować będzie trwała trzy lata“, powiedział nam sekretarz generalny Konferencji o. Kazimierz Malinowski. Franciszkanin tłumaczył, że ma być to „przygotowanie do 1050. rocznicy Chrztu Polski“.

Wcześniej specjalnie słowo i okolicznościowe kazanie do wyższych przełożonych i braci zakonnych wygłosił bp Antoni Pacyfik Dydycz. Drohiczyński ordynariusz wywodzi się bowiem z Zakonu Kapucynów i niegdyś był przewodniczącym zakonnej Konsulty. Biskup podziękował przełożonym zakonnym za tę inicjatywę, bo jak zaznaczył, wpisuje się ona w program formacyjny osób konsekrowanych. Kaznodzieja zachęcał, aby na co dzień praktykować „apostolstwo obecności“ czy to w szkole, czy konfesjonale, czy klasztorze. Aby mieć czas i cierpliwość dla ludzi. Aby potrzebujący znajdowali u zakonników pomoc i poradę.

W Polsce jest 61 zakonów męskich, liczących w sumie 13 tys. członków. Ich wyżsi przełożeni tworzą Konferencję, która jest kościelną osobą prawną kolegialną powołaną do istnienia przez Stolicę Apostolską i podlega Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. W tym roku obchodzi 65-lecie swojego istnienia.

Głównym celem Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce jest koordynacja zamierzeń mających rozwijać życie zakonne w Polsce, wspierać wzajemną współpracę i pomoc między instytutami zakonnymi oraz umacniać więzy solidarności i komunii między nimi.

jms