Pijarski Kongres Duchowości Młodych: Inspirowani Kalasancjuszem

W ramach Kalasantyńskiego Roku Jubileuszowego, przeżywanego przez Zakon Pijarów, w dniach od 28 kwietnia do 1 maja br. w Krakowie odbył się Kongres Duchowości Młodych: „Inspirowani Kalasancjuszem”.

Do udziału w Kongresie zostały zaproszone osoby pełnoletnie, które na różny sposób czują się związane z dziełami pijarskimi, duszpasterstwem prowadzonym przez pijarów i osobą Założyciela, św. Józefa Kalasancjusza. Grupa kilkudziesięciu młodych uczestników Kongresu, przybyłych z różnych miejsc w Polsce i za granicą, miała okazję poznać bliżej osobę św. Józefa Kalasancjusza, jego duchowość i to, jak realizował ją w swoim życiu, by stało się to dla nich inspiracją do osobistej refleksji nad przeżywaniem swojej relacji z Bogiem i uczynienia jej jeszcze głębszą i piękniejszą. Służyły temu wspólne Eucharystie, chwile modlitwy, konferencje, warsztaty i konwersatoria. Nie zabrakło także czasu na rozrywkę, której dostarczył m.in. koncert zespołu ElendeS oraz możliwości zaczerpnięcia z duchowego i kulturowego dziedzictwa Krakowa.

Gościem specjalnym Kongresu był Przełożony Generalny Zakonu Pijarów, o. Pedro Aguado, który stwierdził, że duchowość nie jest łatwym tematem. Dzisiaj młodzi ludzie mogą czuć się zagubieni w wierze, dlatego potrzebują na tej drodze wiarygodnych świadków, którzy swoim życiem pokażą im że można i warto iść tą drogą. Takim świadkiem bez wątpienia jest św. Józef Kalasancjusz, ogłoszony w 1948 r. przez papieża Piusa XII patronem chrześcijańskich szkół podstawowych na całym świecie.

(jm)