Home WiadomościZ kraju Płock: obchody 90. rocznicy pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego św. Faustynie

Płock: obchody 90. rocznicy pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego św. Faustynie

Redakcja

Świat potrzebuje miłosierdzia Bożego, aby bramy piekielne go nie przemogły – powiedział – powiedział abp Jan Romeo Pawłowski z Watykanu podczas Eucharystii w 90. rocznicę pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego św. siostrze Faustynie Kowalskiej. Miało ono miejsce 22 lutego 1931 w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy Starym Rynku 14 w Płocku. Jubileuszowa uroczystość 90 lat później była transmitowana na antenie Katolickiego Radia Diecezji Płockiej.

Jubileuszowej Eucharystii w miejscu pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego św. siostrze Faustynie Kowalskiej przewodniczył abp Jan Romeo Pawłowski, sekretarz ds. reprezentacji papieskich, odpowiedzialny za nuncjatury apostolskie na świecie. Koncelebrowali ją: biskup płocki Piotr Libera, biskup pomocniczy Mirosław Milewski i biskup senior Roman Marcinkowski.

Na początku Mszy św. bp Libera przypomniał, że dzień 22 lutego od 1969 r. obchodzony jest w Kościele jako święto katedry św. Piotra. W tym przypadku katedra oznacza papieską posługę najwyższego nauczyciela i obrońcy wiary Chrystusowej. W tym dniu Kościół dziękuje Panu Bogu za to, że dzięki przewodnictwu Ojca świętego i jego nauczaniu, pośród zamętu świata nasza wiara pozostaje nienaruszona.

– Więcej, dzisiaj ten świat spogląda w stronę Rzymu z nadzieją, że papież – dzięki wielkiemu dziedzictwu i charyzmatowi, który na nim spoczywa – będzie angażował się w sprawę dialogu wszystkich religii i pokoju na świecie. Na tym polega papieska „posługa miłosierdzia”, o której tak wymownie wiele razy mówił św. Jan Paweł II – zaznaczył biskup płocki.

Bp Libera przytoczył też słowa z Ewangelii: „Non praevalebunt” – „Bramy piekielne go nie przemogą”. – Tak bardzo potrzeba nam dzisiaj chrześcijańskiego świadectwa, chrześcijańskiego oporu wobec potopu antywartości, wobec zalewo pseudo-nowoczesności, wobec fali chrystofobii. Potrzeba go również w Polsce i w Płocku – podkreślił hierarcha.

Homilię wygłosił abp Jan Romeo Pawłowski. Stwierdził, że w słowach „Jezu ufam Tobie”, znajdującym się na obrazie Jezusa Miłosiernego, zawiera się cała Jego wola. Gdy Faustyna zobaczyła Jezusa w łasce objawień, to jedyne, niepowtarzalne i niezwykłe wydarzenie na zawsze zmieniło jej życie.

– Jezus tutaj postanowił zapalić iskrę swojego miłosierdzia, które potem, przez posługę siostry Faustyny, miało zapalić cały świat. Przez 90 lat modlitwa „Jezu ufam Tobie” była i jest powtarzana miliardy rady. Modlitwa objawiona Faustynie dopełnia Modlitwę Pańską – «Ojcze nasz». Ta modlitwa pokazuje, jak się modlić do miłosiernego Syna Boga. Ileż razy wołano nią w świątyniach, szpitalach, więzieniach, wśród chorych, utrudzonych, skazanych i teraz, gdy pandemia zmieniła i przeraziła świat – głosił gość z Watykanu.

Kaznodzieja stwierdził, że Jezus, tak jak apostołów, każdego dnia pyta ludzi, za kogo uważają Syna Człowieczego. To pytanie przenika do szpiku kości, musi zatrząść podstawą ludzkiej egzystencji. Faustyna była pierwszą kobietą na świecie, która odczytała napis pod Wizerunkiem Jezusa i wypowiedziała słowa „Jezu ufam Tobie”. Na tym wyznaniu, na tym fundamencie wiary, Jezus zbudował kult Bożego miłosierdzia. – Świat potrzebuje miłosierdzia. Wtedy bramy piekielne go nie przemogą – podkreślił abp Pawłowski.

Dodał, że Faustyna szerzyła Boże miłosierdzie tam, gdzie była. W Płocku pracowała m.in. w piekarni. Ludzie przychodzili do niej po chleb. Przekazując go, czyniła miłosierdzie. Chrystus Pan też pozostał z ludźmi pod postacią chleba – jako chleb konsekrowany.

– Niech świadkowie miłosierdzia prowadzą nas w przyszłość. Niech prowadzi nas Matka Boża Miłosierdzia, Ta, która przyprowadziła Jezusa do Płocka, żeby ukazać Jego miłosierdzie. Św. Jan Paweł II podczas kanonizacji s. Faustyny powiedział, że Boże miłosierdzie będzie rozświetlało ludzkie drogi także w trzecim tysiącleciu. Niech w naszym życiu zawsze brzmią słowa: „Jezu ufam Tobie” – życzył abp Pawłowski.

W czasu Eucharystii abp Pawłowski, w obecności biskupów koncelebrujących Eucharystię, poprowadził też „Akt zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu”. Zaśpiewano także „Te Deum”.

W procesji z darami przyniesiono m.in. wydany przez Pocztę Polską znaczek upamiętniający 90. rocznicę objawienia Jezusa Miłosiernego. Była tam też jubileuszowa publikacja ze świadectwami pt. „Świadkowie Miłosierdzia” pod redakcją Leszka Skierskiego i „Kalendarz Patriotyczny”, przygotowany przez Rycerzy Jana Pawła II (dla których Sanktuarium Bożego Miłosierdzia stanowi centrum duchowe).

Ks. dr Tomasz Brzeziński, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku podsumował roczne przygotowania do jubileuszu, w myśl hasła „Odkryj miejsce, które wybrał Jezus”. Wyraził wdzięczność za wsparcie dla akcji „Smak Miłosierdzia”. W ciągu minionego roku rozdano 1080 paczek osobom potrzebującym. Środki na paczki pochodziły od sponsorów, a także ze sprzedaży „Bułeczek św. Siostry Faustyny”, pieczonych przez siostry miłosierdzia.

Bp Mirosław Milewski odczytał list okolicznościowy, jaki do bp. Piotra Libry przesłał papież Franciszek: „Oto szczególne wyzwanie dla Kościoła Płockiego, wyróżnionego objawieniem, dla Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, dla Miasta Płocka i każdego z was. Przekazujcie światu ogień Jezusa Miłosiernego. Bądźcie dla wszystkich znakiem Jego obecności wśród was” – napisał m.in. Ojciec święty.

Natomiast ks. kapelan Zbigniew Kras, odczytał list od prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent pozdrowił siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Podkreślił, że obchodzona rocznica jest ważna dla płockiej wspólnoty, ale również Polski i świata. To z Płocka wyszła święta s. Faustyna Kowalska, otoczona czcią w całym Kościele. Za jej sprawą ponad miliard katolików na świecie modli się słowami z „Dzienniczka” – „Jezu ufam Tobie”. Z tego źródła czerpał też inspiracje papież Jan Paweł II.

„Te dwie wielki postaci naszej historii ojczystej: papież i mistyczka, są bardzo bliskie ludziom wierzącym w Polsce. Są także naszymi najsławniejszymi rodakami, dzięki którym ludzie różnych narodów i kultur dowiadując się o dziejach i dziedzictwie Rzeczypospolitej. Przesłanie, które pozostawili, ma wymiar uniwersalny, trafiając do serc ludzi dobrej woli, niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu. Jestem przekonany, że zwłaszcza we współczesnej epoce ludzkość potrzebuje solidarności i nadziei, tak głośno rozbrzmiewających w pismach obojga świętych” – napisał prezydent Duda.

Na zakończenie m. Petra Kowalczyk ZMBM, matka generalna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia podziękowała wszystkim zaangażowanym w organizację jubileuszowej uroczystości. Obiecała, że siostry będą sobie codziennie odpowiadać na pytanie, kim jest dla nich Jezus. Poprosiła też abp. Pawłowskiego, aby przekazał Ojcu świętemu Franciszkowi słowa wdzięczności za pamięć o płockiej rocznicy. – Tylko w miłosierdziu Bożym odnaleźć można sens życia – zaakcentowała przełożona zgromadzenia.

Eucharystia z Płocka była transmitowana na antenie Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Jej oprawę muzyczną zapewnił chór Harfa i kwartet muzyczny.

Organizacja uroczystości była dziełem wielu osób i instytucji, przede wszystkim sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia z przełożoną płockiego klasztoru z s. M. Dianą Kuczek ZMBM i ks. dr. Tomaszem Brzezińskim, rektorem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Wsparcia prowadzonym akcjom udzieliła m.in. działająca przy sanktuarium Wspólnota Miłosierdzia, Zakon Rycerzy Jana Pawła II, Szkoły Katolickie w Płocku.

Czciciele Bożego miłosierdzia 22 lutego wzięli też udział w akcji „Zapal Światło Miłosierdzia”, polegającej na zapaleniu światła w oknie domu, przy kapliczkach i krzyżach, na znak duchowej łączności z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

Św. s. Faustyna Kowalska (1905-1938) w wieku 20 lat wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie. Od początku pobytu w zakonie była „obdarzona darem modlitwy kontemplacyjnej i mistycznej”. W 1930 r. św. Faustyna zamieszkała w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku, spędziła w nim lata 1930-1932. Dnia 22 lutego 1931 r., w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, 26-letnia Faustyna miała pierwsze objawienie Jezusa Miłosiernego.

Wydarzenie to tak opisała w swym „Dzienniczku”, który powstawał w latach 1934-1938: „Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie: jeden czerwony, a drugi blady /…/. Po chwili powiedział mi Jezus: wymaluj obraz według rysunku, który widzisz z podpisem: +Jezu, ufam Tobie+. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie”.

S. Faustyna usłyszała też życzenie, dotyczące ustanowienia w kościele Święta Miłosierdzia Bożego. Wola Pana wypełniła się, gdy powstał słynny obraz Jezusa Miłosiernego z podpisem: „Jezu, ufam Tobie”, a Papież Polak wprowadził nowe święto kościelne – Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

„W myślach przemierzam ten świetlisty szlak, na którym św. Faustyna Kowalska przygotowywała się do przyjęcia orędzia o miłosierdziu – szlak od Łodzi i Warszawy, poprzez Płock, Wilno po Kraków” – te słowa wypowiedział papież Jan Paweł II, który 30 kwietnia 2000 roku w Rzymie wyniósł na ołtarze siostrę Faustynę.

Na terenie klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy Starym Rynku znajduje się Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, a w nim kaplica z obrazem Jezusa Miłosiernego i relikwiami św. Faustyny. Odwiedzają je pielgrzymi z Polski i całego świata, rocznie około 14-15 tysięcy osób. W ciągu minionych 10 lat w miejscu pierwszego objawienia modlili się pielgrzymi z 74 krajów. Od 2015 roku trwa kompleksowa rozbudowa sanktuarium. Docelowo powstaje kościół na 1,5 tys. miejsc, 50-osobowy dom pielgrzyma, muzeum.

W 80. rocznicę objawień św. Faustyny, 22 lutego 2011 r., biskup płocki Piotr Libera przyjął w swym herbie biskupim wizerunek Jezusa Miłosiernego i zawołanie: „Jesu, in Te confido – Deus Caritas est” – „Jezu, ufam Tobie – Bóg jest Miłością”. W liście pasterskim do wiernych napisał wtedy, że wizerunek Chrystusa z wizji św. Faustyny „ma przypominać, że zawsze jesteśmy objęci czułą Miłością Boga, że ta Miłość, nawet, gdy nie jest kochana, nawet, gdy zostaje odrzucona, wciąż czeka na grzesznika i dla każdego ma otwarte ramiona”.

Przez cały ubiegły rok trwały przygotowania do 90. rocznicy objawienia Jezusa Miłosiernego w Płocku, akcje miały głównie charakter charytatywny i edukacyjny.

eg / Płock
KAI

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda