Pocieszyciele: VIII Kapituła Generalna

W dniach od 27 -29 sierpnia w Domu Generalnym naszego Zgromadzenia w Mariance przebiegła VIII Kapituła Generalna pod hasłem: ,,Przypatrzcie się bracia, powołaniu waszemu.”

Na to wyjątkowe w życiu całego Zgromadzenia wydarzenie przybyli bracia z Polski, Austrii oraz Słowacji. Pierwszego dnia odbyły się wybory najwyższych przełożonych Zgromadzenia. Przełożonym generalnym naszej rodziny zakonnej został ojciec Michał M. Krysztofowicz, zaś członkami jego rady zostali: o. Bonifacy Jankowiak – wikariusz generalny, o. Cyryl Drzewicki – radny generalny, o. Ludwik Pociask – radny generalny oraz o. Chryzostom Vadrna – radny generalny. Świadkiem wyborów z ramienia Kościoła był ks. abp Stanislav Zvolensky, metropolita bratysławski.  Po wyborze rady ojciec generał podziękował księdzu arcybiskupowi za dotychczasową współpracę a następnie bracia kapitulni udali się do kaplicy na adorację Najświętszego Sakramentu, podczas której ojciec Michał zawierzył swój urząd Boskiemu Sercu Jezusa.

Następne dni Kapituły przebiegały według nakreślonego programu w którym mi.in. bracia zapoznali się z aktualnym stanem Zgromadzenia, jego wyzwaniami i słabościami, jak również podjęli pracę nad zmianami w Konstytucji i kreśleniem planów i uchwał na najbliższe sześciolecie. Bogu niech będą dzięki za ten czas łaski i doświadczenia braterskiej wspólnoty, w której szukaliśmy odpowiedzi na działanie Ducha, który nieustannie przemawia do Kościoła.

Naszych przełożonych zawierzamy Dobremu Bogu i prosimy o modlitwę w ich intencji :)

Za: www.pocieszyciele.pl