Podsumowanie 2014 roku w licheńskim Sanktuarium

Pomiędzy osiemset tysięcy a milion wiernych odwiedziło Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w 2014 roku. Najwięcej, bo 30 tysięcy osób jednocześnie, modliło się w sobotę, 23 sierpnia, podczas rekolekcji, które w Licheniu poprowadził o. John Bashobora na placu przed bazyliką.

„Oceniamy, że w minionym roku liczba pielgrzymów, która odwiedziła nasze Sanktuarium, pozostała na analogicznym poziomie do lat wcześniejszych. Potwierdza to choćby ilość Komunii św., która w ubiegłym roku została rozdana w Sanktuarium. Wynosiła ok. 430.000. Biorąc pod uwagę inne czynniki z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, iż liczba osób odwiedzających nasze Sanktuarium wyniosła ok. 900 tysięcy” – powiedział ks. Sławomir Homoncik MIC, wicekustosz Sanktuarium MBL.

Wśród wydarzeń, jakie w minionym roku odbyły się w licheńskim Sanktuarium, warto wspomnieć o pielgrzymce motocyklistów, gospodyń wiejskich czy honorowych dawców krwi. W największej polskiej świątyni tradycyjnie modlili się także przedstawiciele NSZZ „Solidarność”, żołnierze-górnicy, którzy w latach 50. XX wieku pracowali w kamieniołomach, a także sybiracy. Czyniąc podsumowanie warto pamiętać o rekolekcjach, warsztatach oraz spotkaniach organizowanych przez różne organizacje, w których brały udział zarówno kameralne, kilkunastoosobowe grupy, jak i większe, kilkusetosobowe wspólnoty. Do największych z pewnością można zaliczyć rekolekcje charyzmatyczne zatytułowane „Słowo ciałem się stało”, które w dniach 18-21 sierpnia w Licheniu poprowadził ugandyjski kapłan, o. John Bashobora. Zwieńczeniem tygodniowych rekolekcji było spotkanie w sobotę, 23 sierpnia, w którym wspólnie przed licheńską bazyliką modliło się ponad 30 tysięcy wiernych. Warto także odnotować rekolekcje „Rodziny Dobrego Słowa”, rekolekcje dla narzeczonych, maryjne prowadzone przez Centrum Formacji Maryjnej, dla par z problemem niepłodności, dla osób borykających się z bólem po staracie najbliższych, dla par żyjących w związkach niesakramentalnych czy wyjaśniających ogromną łaskę, jaką stanowi możliwość uczestnictwa we Mszy św.

W Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej na pomoc mogą liczyć zarówno osoby mające problemy w sferze psychicznej, jak i somatycznej. Ci pierwsi mogą skorzystać z Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym. W 2014 roku z pomocy doradców i psychologów pracujących w Centrum skorzystało 1500 osób. Był to zarówno kontakt osobisty, ale także telefoniczny i mailowy. Tradycyjnie największy procent stanowiły osoby współuzależnione od nałogów, uzależnione od alkoholu i z problemami rodzinnymi. W ostatni weekend lipca na terenie Sanktuarium po raz 22 odbyły się Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe. W tzw. „Mityngu pod gwizdami” łącznie wzięło udział ok. 30 tysięcy osób.

Z kolei opieką Hospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego w minionym roku objęte były 133 osoby. Z tej liczby 93 osoby odeszły do Pana, natomiast 18 wypisano do domu. Średnia wieku pacjentów placówki wynosiła 70 lat. Dominujące schorzenia to nowotwory. Pozostałe to niewydolność oddechowa w schyłkowym stadium, układowe zaniki pierwotne zajmujące??? ośrodkowy układ nerwowy, owrzodzenia odleżyny oraz kardiomopatie.

Licheńskie Sanktuarium to także kultura na najwyższym poziomie. Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego przygotowało w minionym roku wystawę poświęconą wybuchowi I wojny światowej. Eksponaty o „Błękitnej Armii” gen. Józefa Hallera, a także pamiątki po samym dowódcy w 2014 roku zobaczyło 40 tysięcy zwiedzających. W ramach oferty skierowanej do szkół w licheńskim muzeum odbyło się także kilkanaście lekcji muzealnych („Muzeum od kuchni”, „Od starodruków do Internetu”, „Co widzimy na stole ołtarzowym”).

Z gościny w sanktuaryjnych domach pielgrzyma (Arka, Betania, Nazaret) skorzystało łącznie niemalże 90 tysięcy pątników.

Za: www.lichen.pl