„Pokój i dobro” – to zawołanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

BPJG22. Pielgrzymka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich trwa w dniach 17-18 lipca na Jasnej Górze.

Na świecie Franciszkański Zakon Świeckich skupia ok. 400 tys. osób, w tym w Polsce ok. 10 tys.

Mottem pielgrzymki jest Dziewięcioletnia Nowenna przed Jubileuszem 800. rocznicy powstania III Zakonu Świętego Franciszka. Słowa wybrane do rozważania na ten rok to słowa ‚Oblubieńcami są Pana naszego Jezusa Chrystusa’ (Reg. FZŚ Wstęp).

W uroczystościach uczestniczą m.in.: s. Joanna Berłowska, przełożona narodowa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich oraz o. Andrzej Romanowski OFM Cap, Przewodniczący Konferencji Asystentów Narodowych wraz z asystentami regionalnymi i wspólnotowymi.

*

„Franciszkański Zakon Świeckich to wspólnota ludzi świeckich żyjących duchem św. Franciszka. Historia jest bardzo długa, teraz przygotowujemy się do 800-lecia powstania III Zakonu, bo taka była pierwsza nazwa, obecna jest Franciszkański Zakon Świeckich. Należą do niego osoby żyjące w rodzinach, pracujące zawodowo, należą też kapłani diecezjalni. Ojcowie franciszkanie pełnią funkcję asystentów duchowych – podkreśla s. Joanna Berłowska, przełożona narodowa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich – Naszym głównym zadaniem, celem jest doskonalenie duchowe, dążenie do świętości i apostołowanie w świecie i na te dwie sprawy kładziemy nacisk w formacji”.

„Istnienie gałęzi świeckiej uzupełnia w Kościele stan duchowny, który nie może być wszędzie. Franciszkanie świeccy są wszędzie, w zakładach pracy, na uczelniach, są w rodzinach, pomagają w parafiach. Są taką można powiedzieć elitą katolicką – mówi o. Gabriel Kudzia OFM, Asystent Narodowy FZŚ – Takim znakiem, że charyzmat franciszkański jest ważny w Kościele, jest papież Franciszek, który wybrał imię Franciszka, i sposób jego apostołowania, i prowadzenia łodzi jest taki franciszkański, to jest znak na nasze czasy, że charyzmat franciszkański dzisiaj jest potrzebny światu”.

„Formacja we Franciszkańskim Zakonie Świeckich odbywa się na kilku poziomach, formacja przygotowująca tzw. postulat, formacja nowicjacka, czyli przygotowania do złożenia profesji, przyrzeczenie życia ewangelicznego, to jest istotą profesji we Franciszkańskim Zakonie Świeckich. Następnie juniorat, czyli dalsza formacja, po złożeniu pierwszej profesji, i przygotowanie do profesji wieczystej, a następnie formacja permanentna. W formacji w Franciszkańskim Zakonie Świeckich używa się określeń zakonnych” – opowiada o. Andrzej Romanowski OFM Cap, asystent narodowy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

posłuchaj rozmowy z przedstawicielami Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

*

W sobotę, o godz. 11.00 rozpoczęła się Msza św. na Szczycie, której przewodniczył i homilię wygłosił o. Rufin Maryjka OFM, Minister Prowincjalny Prowincji Matki Bożej Anielskiej.

„Pokój i dobro! – tym franciszkańskim pozdrowieniem o. Kamil Szustak rozpoczął powitanie Pielgrzymki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich – Papież Franciszek, który przyszedł z końca świata, żeby powiedzieć temu światu o rzeczach najważniejszych, w najnowszej Encyklice ‘Laudato Si’, ‘w trosce o wspólny dom’, zwracając się do Matki Bożej napisał takie słowa: ‘Maryja, Matka, która troszczyła się o Jezusa, obecnie troszczy się z miłością i macierzyńskim bólem o ten poraniony świat. Tak jak z sercem przebitym mieczem opłakiwała śmierć Jezusa, tak teraz ma współczucie dla cierpienia ukrzyżowanych ubogich oraz stworzeń tego świata zgładzonych ludzką mocą. Żyje Ona wraz z Jezusem, całkowicie przemieniona, a wszystkie stworzenia opiewają Jej piękno. Jest ona Niewiastą ‘obleczoną w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu’. Wzięta do nieba, jest Matką i Królową wszelkiego stworzenia. W Jej uwielbionym ciele, razem z Chrystusem zmartwychwstałym, część stworzenia osiągnęła pełnię swego piękna. Przechowuje Ona w swoim sercu nie tylko całe życie Jezusa, które z troską ‘zachowywała’, ale także obecnie pojmuje sens wszystkich rzeczy. Dlatego możemy Ją prosić, aby nam pomogła postrzegać ten świat mądrzejszymi oczyma’. I dlatego przyszliśmy tutaj do Matki Bożej w pielgrzymce z wdzięcznością, w duchu dziewięcioletniej nowenny, przed waszym jubileuszem 800. rocznicy powstania III Zakonu św. Franciszka i żeby rzeczywiście pomóc Matce Bożej, naszą modlitwą, naszym zatroskaniem uleczyć ten poraniony świat, przez Pokój i dobro”.

Słowo powitania wypowiedziała także s. Joanna Berłowska.

„Chcę wam przekazać jedno słowo Ojca Świętego Franciszka, to o co prosił jest chyba najważniejsze: ‘Proszę was franciszkanów, byście byli wierni Ewangelii, byście byli wierni temu, za co was kocha cały lud Boży, także franciszkanów świeckich’. Prosił także o modlitwę za Niego, o wielką modlitwę za Niego, bo bardzo jej potrzebuje. To było najważniejsze Jego przesłanie, ‘proszę was o modlitwę za mnie i za Kościół’. Dlatego tu, na tym miejscu zwracam się do całej wspólnoty braterskiej, narodowej, i do wszystkich obecnych tu franciszkanów – pamiętajmy o Ojcu Świętym – mówił w homilii o. Rufin Maryjka – Zbliżamy się do 800-lecia. Nieżyjąca już była Przełożona Generalna Emanuela De Nunzio mówi, że dla niej najważniejszym wskazaniem dotyczącym powstania III Zakonu jest fragment, który mówi o tym wstępowaniu świeckich w Bevagnii, koło Asyżu. Kiedy ludzie świeccy pragnęli żyć tak jak ludzie św. Franiszka, ale byli w rodzinach, byli żonaci, były mężatkami kobiety, mieli rodziny, św. Franciszek zaproponował im formę życia Ewangelią, jako ludzi świeckich. Ale wtedy, kiedy przemawiał w Bevagnii, nadleciały jaskółki, tam w pałacu, na dziedzińcu, na którym przemawiał, jaskółki przeszkadzały swoim kwileniem, swoim śpiewem, wtedy św. Franciszek je uciszył, potem założył III Zakon, a potem znowu wróciły jaskółki i śpiewały. S. Emanuela De Nunzio mówiła, że my tercjarze, że wy tercjarze powinniśmy być jak jaskółki, nie jak kury, które grzebią w ziemi, ale jak jaskółki, które latają wysoko, które niosą innym tę radosną wieść, że Bóg jest naszym Ojcem, że Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem, że wszystkim nam ofiarował miłość, że wszystkim nam ofiarował drogę do Niego, którą jest Kościół i swoją Matkę. Tak wszyscy starajmy się żyć, wznosząc się wysoko pod Niebo”.

Przed błogosławieństwem s. Joanna Berłowska przeczytała Akt Odnowienia Zawierzenia Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Matce Bożej Jasnogórskiej.

Na zakończenie Mszy św. słowa podziękowania wypowiedział o. Gabriel Kudzia OFM, Asystent Narodowy FZŚ.

*

Franciszkański Zakon Świeckich powstał w 1221 roku. Założył go św. Franciszek z Asyżu dla katolików różnych stanów, dążących do doskonałości chrześcijańskiej poprzez naśladowanie Chrystusa ubogiego, pokornego i posłusznego Ojcu. Nie wymaga on opuszczenia dotychczasowego środowiska, rezygnacji z małżeństwa czy pełnienia zadań świeckich. Umożliwił jednak wielu ludziom realizację powołania zakonnego. Dawniej znany był pod nazwą Trzeciego Zakonu św. Franciszka, stąd też jego członków nazywano tercjarzami.

W Polsce świeckie wspólnoty zakładali franciszkanie po dotarciu do kraju w 1227 roku. W okresie międzywojennym działalność Trzeciego Zakonu bardzo się ożywiła, niestety po drugiej wojnie światowej władze komunistyczne dekretem z 1949 roku zakazały działalności ruchów i stowarzyszeń katolików świeckich. W 1978 roku papież Paweł VI nadał świeckim franciszkanom odnowioną regułę, która wprowadziła istotne zmiany w organizacji i posłudze Trzeciego Zakonu. Została także zmieniona nazwa wspólnoty na Franciszkański Zakon Świeckich, który odtąd stał się wspólnotą autonomiczną pod duchową opieką Pierwszego Zakonu św. Franciszka: Braci Mniejszych, Braci Mniejszych Konwentualnych i Braci Mniejszych Kapucynów.

Zobacz również: Franciszkański Zakon Świeckich 

o. Stanisław Tomoń 
BPJG / mś

Za: www.jasnagora.com