Polscy misjonarze rozpoczęli nowy rok formacyjny

deon.plW sobotę 3 września 17 osób rozpoczęło w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie rok formacji duchowej, językowej i intelektualnej, przygotowujący ich do wyjazdu na misje. Rok przygotowań rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem bp. Jerzego Mazura SVD, przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

Mszę św. poprzedził wykład inauguracyjny, wygłoszony przez ks. dr. Zbigniewa Sobolewskiego, dyrektora Dzieła Pomocy „Ad Gentes”. Był on poświęcony roli i odpowiedzialności wiernych świeckich za misje. – W spojrzeniu na rolę świeckich w dziele misyjnym Kościoła dokonała się w ostatnich stuleciach pewna ewolucja. Nie są oni postrzegani jako pomocnicy misjonarzy, „zaplecze duchowe i finansowe misji”, ale uznani za prawdziwych uczniów-misjonarzy, którzy na mocy chrztu św. i bierzmowania są powołani do działalności misyjnej. Biskupi Rzymu akcentują podmiotowość wiernych świeckich w dziele misyjnym.

Wykład ks. Sobolewskiego wpisuje się w dyskusję wielu środowisk misyjnych, której celem jest określenie zadań, jakie stoją przed świeckimi misjonarzami i wolontariuszami misyjnymi. Dyskusję tę zintensyfikował IV Krajowy Kongres Misyjny, który odbył się w Warszawie w ubiegłym roku.

W Homilii bp. Jerzy Mazur przypomniał o roli modlitwy w życiu misjonarza. Zachęcał tych, którzy przygotowują się do wyjazdu na misje, by pogłębili swą wiarę i więź z Chrystusem poprzez modlitwę. Jej wielkimi nauczycielami – mówił kaznodzieja – są św. Jan Paweł II, św. Jan MariaVianney oraz Matka Teresa z Kalkuty. Modlitwa sprawia, że misjonarz poddaje się działaniu Ducha Świętego, realizując misję, której chce Bóg, a nie własną. Ks. biskup przywołał wielkich misjonarzy, którym nasz naród zawdzięcza chrzest – św. Wojciecha, św. Brunona i Świętych Pięciu Braci Męczenników Polskich. Oni poprzez swoje męczeństwo stali się fundamentem rodzącego się Kościoła w Polsce. Ich ofiara zobowiązuje nas do wdzięczności i dzielenia się wiarą. Biskup wezwał przygotowujących się do wyjazdu na misję do kształtowania w sobie ducha pokory, posłuszeństwa Bogu i bezinteresownej miłości na wzór wielkich misjonarek i misjonarzy. – Dzisiaj potrzebni są święci misjonarze! – mówił.

– Życzę Wam, abyście dobrze przygotowali się do posługi misyjnej. Byście czuli się w tym domu jak u siebie. Jest to dom misyjny – dom wszystkich misjonarzy – powiedział ks. biskup. Przygotowujcie się do wyjazdu nie tylko od strony intelektualnej, misjologicznej, językowej, ale przede wszystkim duchowej. – Misjonarz jest człowiekiem silnej wiary. Umacniajcie się tutaj w wierze – zaapelował.

We Mszy św. uczestniczyli także przedstawiciele Papieskich Dzieł Misyjnych, profesorzy i lektorki języków obcych, proboszczowie oraz pracownicy agend Komisji misyjnej.

Centrum Formacji Misyjnej od 33 lat przygotowuje kapłanów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich do wyjazdów na placówki misyjne. Jest to jedna z nielicznych placówek w świecie przygotowująca kapłanów „fideidonistów”, braci i kapłanów zakonnych, siostry zakonne oraz świeckich do pracy misyjnej. Obecnie formację podjęło w nim 7 kapłanów diecezjalnych, 3 kapłanów zakonnych, 1 kleryk, 1 osoba świecka i 5 sióstr zakonnych. Okres formacji zakończy się wręczeniem krzyży misyjnych w Gnieźnie w kwietniu przyszłego roku, podczas uroczystości ku czci św. Wojciecha.

KAI/pk

Za: www.deon.pl