Poświęcenie kaplicy Domu Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek od Dzieciątka Jezus w Niegowici

Pokornie prośmy Boga, abyśmy pamiętali, że my sami, zgromadzeni w jednej wierze i miłości, jesteśmy żywym Kościołem, ustanowionym na świecie jako znak tej miłości, którą Bóg kocha wszystkich ludzi – mówił metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św. z pobłogosławieniem kaplicy Domu Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Niegowici.

Księdza arcybiskupa przywitał ks. proboszcz – Paweł Sukiennik, który przypomniał historię Zgromadzenia w Niegowici.  Zaznaczył, że Siostry pełnią w parafii różne posługi: zakrystianki, katechetki, organistki, a w nowym klasztorze mieszkają od 2013 roku.

W homilii, metropolita krakowski zwrócił uwagę, że Kościół stawia dziś przed wiernymi dwie postaci – Eliasza i Jana Chrzciciela – które przygotowywały drogę dla Pana i podtrzymywały postawę wierności ludu Bożego.

– Postać Eliasza stała się zapowiedzią posługi, którą miał na przełomie Starego i Nowego Przymierza, odegrać, według zamiaru Bożej Opatrzności, Jan Chrzciciel. Jego słowa również były pełne mocy – mówił.

Ksiądz arcybiskup podkreślił, że charyzmat Sióstr Karmelitanek związany jest z tajemnicą Dzieciątka Jezus, uosabiającą miłości Boga do człowieka. Dodał, że w momencie wcielenia Bożego Syna, aniołowie chwalili Boga swoim śpiewem.

– Siostry Karmelitanki zostały powołane przez Pana, aby świadczyć o Jego świętej obecności, która domaga się pełnej miłości adoracji i wsłuchiwania się w potęgę Jego słowa, która wzywa do przemiany serc – podkreślał ks. abp Marek Jędraszewski.

Na zakończenie zaznaczył, że Siostry są świadectwem tego, że Dzieciątko Jezus wzywa do miłości i pragnie być otoczone czystymi ludzkimi sercami.

– Drogie Siostry! Niech ta kaplica będzie sercem Waszych serc. A Pan Jezus, który tu mieszka, niech będzie Waszym największym umiłowaniem, niech budzi Wasze najwierniejsze uczucia i wzywa do modlitwy za świat, aby się nawrócił i stał się jak dziecko – akcentował metropolita krakowski.

Siostry Karmelitanki podziękowały arcybiskupowi za jego modlitwę, która pogłębiła ich ufność, że kaplica będzie napełniona Bożą obecnością i łaskawością Dzieciątka Jezus, a także poprosiły o odsłonięcie tablicy, upamiętniającej budowniczych i dobroczyńców klasztoru.

Zgromadzenie Karmelitanek Dzieciątka Jezus jest oparte na duchowości i regule karmelitańskiej, łączącej modlitwę z czynnym apostolstwem. Zostało założone 31 grudnia 1921 roku przez ojca Anzelma Gądka OCD i matkę Teresę Kierocińską. Charyzmat Zgromadzenia obejmuje życie według rad ewangelicznych, modlitwę i przyjęcie postawy dziecięctwa Bożego.

Joanna Folfasińska, Archidiecezja Krakowska/RIRM

Za: www.radiomaryja.pl