Powstała strona poświęcona II Kongresowi Młodych Osób Konsekrowanych

W dniach 23-26 (27) IX 2015 roku odbędzie się na Jasnej Górze II Kongres Młodych Osób Konsekrowanych. Temat II Kongresu został zainspirowany listem okólnym Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego: „Radujcie się …”, wydanym z okazji Roku Życia Konsekrowanego.

Organizowane spotkania i podejmowane zagadnienia będą skupione wokół kongresowego hasła: „RADOŚĆ KONSEKRACJI”, któremu towarzyszyć będzie biblijne motto „… aby radość Moja w was była i aby radość wasza była pełna” (J 15, 11).

Ideą Kongresu jest, aby pośród różnorodności charyzmatów każda młoda osoba konsekrowana doświadczyła i pogłębiła w sobie radość wypływającą z łaski powołania. Radość, która w Jezusie Chrystusie nieustannie rodzi się i odradza nawet wtedy, gdy doświadczana jest przez utrapienia i próby. Nie jesteśmy bowiem powołani do wielkich gestów ani do głoszenia szumnych słów, ale do świadectwa radości pochodzącej z pewności bycia kochanym, z ufności, że jesteśmy zbawieni.

W związku z tym wydarzeniem została uruchomiona specjalna strona internetowa zawierająca informacje na temat spotkania. Planowane jest również jej bieżące aktualizowanie – również w czasie trwania Kongresu. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią strony.

Adres strony: www.mlodzikonsekrowani.pl 

Za: www.marianie.pl