Pożegnania: br. Marek Rozborski CSMA

Brat Marek urodził się dnia 5 lutego 1967 r. w Tyczynie k/Rzeszowa. Szkołę podstawową ukończył w Białej w 1982 r. Dalszą naukę kontynuował w Niższym Seminarium Duchownym w Miejscu Piastowym. Świadectwo dojrzałości uzyskał w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Warszawie.

Do Zgromadzenia św. Michała Archanioła wstąpił w 1984 r. i po ukończonym nowicjacie złożył I profesję zakonną 15 sierpnia 1985 r., a wieczystą 13 lipca 1989 r. Jako profes spełniał różne obowiązki, m.in. kościelnego w latach 1987-1997, portiera w Nuncjaturze Apostolskiej w Warszawie (1997-2004), portiera/furtiana w domu macierzystym Zgromadzenia (2004-2007), zlecone zajęcia w domu zakonnym przy wydawnictwie Michalineum (2008-2016).

Od sierpnia 2016 r. przynależał do macierzystego domu zakonnego w Miejscu Piastowym. Doświadczony chorobą nowotworową, umocniony wewnętrznym pokojem w cierpieniu, przeszedł do niebieskiej ojczyzny w Środę Popielcową, 1 marca br. w Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym im. Ks. Bronisława Markiewicza w Brzozowie.

Pogrzeb odbędzie się 4 marca o godz. 12.00 w Sanktuarium św. Michała Archanioła i Bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym.

Otoczmy śp. Brata Marka modlitewną pamięcią. Panie Jezu, przyjmij go do swojej chwały.

Za: www.michalici.pl