Pożegnania: br. Stefan Olczyk SAC (1939 – 2016)

br. Stefan Olczyk SACW dniu 9 listopada 2016 r., w wieku 77 lat, w szpitalu w Radomiu, zmarł nasz Współbrat, br. Stefan Olczyk SAC, ze Wspólnoty w Kielcach, przy ul. Fosforytowej.

Pogrzeb śp. br. Stefana Olczyka odbędzie się 12 listopada 2016 r., o godzinie 11.00 w kościele parafialnym pw. św. Wincentego Pallottiego w Kielcach, przy ul. Fosforytowej 6 (dojazd). Kapłanów udających się na pogrzeb prosimy o zabranie alb i stuł.

Śp. br. Stefana polecamy Miłosierdziu Bożemu.

Br. Stefan Olczyk SAC urodził się 7 listopada 1939 r. w Luborczy, w rodzinie rolnika Pawła i Anieli z d. Głuszek. Sakrament Chrztu św. otrzymał 22 listopada w parafii Koniecpol, w diecezji kieleckiej. Miał dziewięcioro rodzeństwa, z czego dwoje zmarło. Po śmierci ojca w 1945 r., pozostawał na utrzymaniu matki i starszego rodzeństwa. W Luborczy ukończył 7 klas szkoły podstawowej i aż do 27 roku życia pracował w gospodarstwie rodzinnym. Gdy zdecydował się na wstąpienie do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, ks. Bolesław Galon, proboszcz parafii Koniecpol, dał piękne świadectwo życia religijnego Stefana, podkreślając, że mimo dużej odległości od kościoła (6 km), zawsze był obecny na niedzielnej Mszy św. i często przystępował do Sakramentów świętych. A sam w liście do Zarządu Prowincjalnego pisał: „Pragnąłem od dawna, aby pójść do zakonu i służyć Panu Bogu, ale nie miałem możności, ponieważ miałem na utrzymaniu Mamusię i siostrę. Gdy mam wolne chwile, spędzam [je] na modlitwie i czytaniu religijnych książek. Obecnie tak ułożyła mi się sytuacja w domu, że mogę teraz już odejść” (list z 29 czerwca 1966 r.).

17 sierpnia 1966 rozpoczął nowicjat w Ząbkowicach Śląskich, jako kandydat na brata. Już 8 września przyjął sutannę z rąk ks. prowincjała Stanisława Martuszewskiego. Tam też na ręce ks. Martuszewskiego złożył 8 września 1968 r. pierwszą konsekrację, a wieczną – cztery lata później w Ołtarzewie – na ręce ks. Jana Pałygi.

Szlak działalności apostolskiej br. Stefana w Stowarzyszeniu prowadził przez Ząbkowice Śląskie (1968-69), Ołtarzew (1969-70), Poznań (1970-71), Ołtarzew (1971-73), Ząbkowice (1973-76), Chełmno (1976), Otwock (1976-81), Częstochowę (1981), Kielce (1981-83), Otwock (1983-85), Częstochowę (1985-91), Kielce Karczówkę (1991-2002) i Kielce ul. Fosforytowa (2012-16). Podejmował różne prace apostolskie, ale głównie był ogrodnikiem, zakrystianem i furtianem. Od 1991 r. związał się na stałe z Kielcami, gdzie wykonywał różne prace w wielu dziedzinach życia domowego i w parafii (np. zbieranie tacy, pomoc w udzielaniu Komunii św. itp.).

W ostatnich kilkunastu latach życia cierpiał na różne choroby. Dawały one znać o sobie coraz bardziej. Niedomagał już na serce i staw biodrowy. Po ostatniej operacji stawu biodrowego zmuszony był zamieszkać od 16 lutego 2016 r. w Pallotyńskim Domu Opieki im. św. Wincentego we Wrzosowie k. Radomia. W zeszłym tygodniu przewieziono go do szpitala w Radomiu, gdzie zmarł 9 listopada 2016 o godz. 21.30. Ostatnia diagnoza lekarza stwierdzała niewydolność krążenia.

Brat Stefan był człowiekiem oddanym Bogu i Stowarzyszeniu. odznaczał się obowiązkowością, ofiarnością i zatroskaniem o sprawy Stowarzyszenia we wszystkich domach, w których przebywał. Z natury był już pogodny i radosny, pozytywnie nastawiony do życia. W kontaktach z innymi przejawiał spontaniczną życzliwość i serdeczność, z charakterystycznym dla niego słowem „serdeńko”. Do końca życia pozostał człowiekiem skromnym i ubogim.

Oprac. Ks. Stanisław Tylus SAC

Za: Sekretariat Zarządu Prowincjalnego Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie