Pożegnania: br. Wiesław Łątka CFCI

Pragniemy podzielić się smutną dla naszej Braterskiej Wspólnoty wiadomością, dnia 20 lutego 2017 roku na placówce we Wrocławiu zmarł nagle nasz Współbrat Wiesław Łątka w 66 roku życia i 45 roku życia zakonnego.

Brat Wiesław urodził się 20 grudnia 1951 roku w Blichowie diec. Płocka. Po ukończeniu edukacji szkolnej wstąpił do Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego w Puszczykowie k. Poznania. Pierwsze śluby zakonne złożył 9 lipca 1972 roku śluby wieczyste 9 lipca 1978 roku w Puszczykowie.

Przełożeni zakonni powierzali Bratu Wiesławowi różne odpowiedzialne obowiązki. Pracował Katedrze Poznańskiej, Rezydencji Arcybiskupów Poznańskich, Farze Poznańskiej, Katedrze Gnieźnieńskiej, Katedrze Łomżyńskiej, Rezydencji Prymasa Polski w Warszawie, Papieskim Kolegium Polskim w Rzymie i ostatnio w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu, gdzie niespodziewanie zakończył swoją ziemską pielgrzymkę.

Był człowiekiem pogodnym, radosnym służył swoim doświadczeniem Współbraciom. Jego dobrą cechą była pracowitość co potwierdzali pracodawcy. Był grzeczny i miły dla wiernych wśród , których posługiwał. Jego nagła śmierć napełniła naszą Wspólnotę bólem i smutkiem.

Pogrzeb śp. Brata Wiesława odbył się w sobotę 25 lutego w Puszczykowie o godz 11.00- w Kaplicy Domu Generalnego B. S. J. następnie został pochowany na cmentarzu parafialnym w grobowcu zakonnym. 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie….niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.