Pożegnania: ks. Andrzej Biernacki SAC

Ks. Andrzej Biernacki SAC (1950 – 2018), długoletni formator nowicjuszy, alumnów, braci i sióstr. Pełnił funkcje: socjusza mistrza nowicjatu, spowiednika nowicjuszy, alumnów i sióstr, ojca duchownego alumnów, dyrektora (kierownika) junioratu braci oraz kapelana klarysek.

Urodził się 17 grudnia 1950 r. w Rębkowie-Kolonii, na terenie ówczesnej parafii Przemienienia Pańskiego w Garwolinie, w rodzinie rolników Bolesława i Heleny zd. Głaszczka. Miał czworo rodzeństwa, trzech braci i siostrę. W 1957 r. rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Rębkowie, a następnie uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie.

Od V. klasy szkoły podstawowej był ministrantem, a przez swojego brata poznał pallotynów i przez trzy lata brał udział w dniach skupienia organizowanych w Ołtarzewie dla chłopców z tzw. grup powołaniowych.

Pierwszy rok nowicjatu odbył w Ząbkowicach Śląskich pod opieką mistrza, ks. Stanisława Orlickiego SAC. Tam też, 8 września 1969 r. przyjął z rąk ks. prowincjała Stanisława Martuszewskiego SAC, pallotyńską sutannę. Na jego ręce złożył w Ząbkowicach 8 września 1971 r. pierwszą konsekrację, a wieczną – w Ołtarzewie, 7 września 1975 – na ręce ks. Jana Pałygi SAC. W Ołtarzewie odbył studia filozofii (1970-72) i teologii (1972-76). Święcenia kapłańskie przyjął 20 maja 1976 r. w Ołtarzewie, z rąk Stefana kard. Wyszyńskiego.

Jego pierwszą placówką było Kościelisko, gdzie spełniał obowiązki duszpasterza. W 1977 r. został skierowany do Ząbkowic Śląskich w charakterze duszpasterza i socjusza magistra nowicjatu. Po dwóch latach został zwolniony z obowiązków socjusza i mianowany spowiednikiem nowicjuszy i wykładowcą w nowicjacie, a w 1981 r. wybrano go ponownie socjuszem mistrza nowicjatu. W Ząbkowicach pełnił też obowiązki kapelana klarysek od Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Jego zasługą jest wprowadzenie w kościele klarysek nocnych adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwsze piątki miesiąca.

W 1984 r. przybył do Ząbek, gdzie pełnił funkcję dyrektora junioratu braci, a w 1987 r. zamieszkał w Ołtarzewie, jako pomocniczy ojciec duchowny alumnów i jednocześnie kierownik junioratu braci. Z tej ostatniej funkcji został zwolniony już w 1990 r., a pełny wymiar obowiązków ojca duchownego Seminarium przejął w 1999 r. W tym czasie wszedł do Komisji Ojców Duchownych Prowincji oraz do Zespołu opracowującego Statuty do formacji braci. Spełniał też gorliwie obowiązki spowiednika sióstr zakonnych z okolicznych klasztorów.

W 2003 r. został przeniesiony do Ożarowa Mazowieckiego. Ostatnim miejscem jego działalności duszpasterskiej był Otwock, dom przy ul. Żeromskiego. Pracował tam od 25 sierpnia 2009 r. Zmarł w Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie 23 grudnia 2018 r., o godz. 2.25.

27 grudnia o godzinie 13:00, w kościele parafialnym pw. Zesłania Ducha Świętego w Otwocku (ul. Żeromskiego 6) odbędą się uroczystości pogrzebowe ks. Andrzeja.

Ks. Stanisław Tylus SAC

Za: waw.pallotyni.pl