Pożegnania: ks. Czesław Szyszko MIC

Z głębokim żalem informujemy, że wieczorem, 21 września 2017 roku zmarł w Domu Zakonnym w Licheniu Starym śp. ks. Czesław Szyszko MIC. Miał 81 lat, z czego 60 w Zgromadzeniu Księży Marianów. Przez ostatnie lata posługiwał jako spowiednik w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.

Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 23 września 2017 roku w kościele pw. św. Doroty w Licheniu Starym: o 13:00 różaniec i o 13:30 Eucharystia.

Na zdjęciu śp. Ks. Czesław Szyszko (drugi od lewej) podczas uroczystości jubileuszu kapłańskiego w Rdzawce w czerwcu 2015 roku. Od lewej stoją: obchodzący 25-lecia kapłaństwa ks. Józef Tomaszko MIC, ks. Czesław Szyszko MIC, ks. Czesław Poloczek MIC oraz ks. Jan Podstawka MIC – wszyscy trzej obchodzili 50 lat kapłaństwa.

Ks. Czesław Szyszko urodził się 10 lutego 1936 roku w Rudnie koło Lubartowa w diecezji lubelskiej. Uczył się w Rudnie i Lubartowie, a od 1954 roku w Lublinie, utrzymując się z własnej pracy. Mimo nie zdanej matury został przyjęty do Zgromadzenia Księży Marianów w 1956 roku i po ukończonym nowicjacie i złożonych studiach ponownie podszedł do matury. Problemy z nauką towarzyszyły mu zresztą i później, przez cały czas studiów seminaryjnych, a jednocześnie coraz mocniej objawiała się jego dobroć, życzliwość i wrażliwość. Był doskonałym obserwatorem ludzkich charakterów, co później pomagało mu w spowiednictwie i kierownictwie duchowym.

Jak większość młodych marianów, studia filozoficzne odbywał w mariańskim domu Warszawie na Pradze, zaś teologiczne w WSD we Włocławku. Śluby wieczyste złożył w sanktuarium MB Pokoju w Stoczku Klasztornym dnia 15 sierpnia 1963 roku, zaś święcenia prezbiteratu przyjął 20 czerwca 1965 roku z rąk ordynariusza włocławskiego ks. biskupa Antoniego Pawłowskiego w bazylice katedralnej we Włocławku.

Pierwszą stałą placówką ks. Czesława była parafia w Licheniu Starym. W 1971 roku został przeniesiony do pracy przy kościele Wszystkich Świętych w Elblągu i mianowany wikariuszem współpracownikiem w parafii św. Mikołaja. W latach 1975-1981 spełniał obowiązki przełożonego i ekonoma domu w Stoczku Klasztornym oraz był administratorem tamtejszej parafii. Był również moderatorem kandydatów do Zgromadzenia, którzy w Stoczku odbywali swój postulat. W 1981 został przeniesiony do Goźlina i mianowany przełożonym domu oraz proboszczem parafii. Trzy lata później został przeniesiony z Goźlina do Skórca, gdzie powierzono mu obowiązki przełożonego i ekonoma domu, oraz proboszcza parafii skórzeckiej. W latach 1987-90 pełnił obowiązki I radnego domu, a w latach 1990-96 był ponownie przełożonym i ekonomem domu. Przeniesiony w 1996 roku do Rdzawki, przez trzy lata był tam przełożonym i ekonomem oraz proboszczem miejscowej parafii.

W 1999 został przeniesiony ponownie do Lichenia i przeznaczony do pracy w sanktuarium MB Licheńskiej jako kaznodzieja i spowiednik oraz rekolekcjonista parafialny. Zarząd Prowincji zlecał mu prowadzenie rekolekcji dla młodych współbraci przed ich ślubami. W roku 2003 został ustanowiony przez wizytującego dom w Górze Kalwarii przełożonego generalnego tamtejszym przełożonym. Po ukończeniu tej posługi w 2005 roku po raz trzeci został przeniesiony do Lichenia ze zleceniem wcześniej pełnionej posługi. Ostatnimi laty, aż do początku 2017 roku, mimo pogarszającego się stanu zdrowia, posługiwał w konfesjonale niestrudzenie spowiadając pielgrzymów. Był niezwykle ceniony jako spowiednik. Zmarł w domu zakonnym w Licheniu Starym, 21 września 2017 roku; pochowany jest na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Za: marianie.pl.