Pożegnania: ks. Marian Król SDB

salezjanie.pl2 marca 2016 roku odszedł do Pana ks. Marian Król, salezjanin inspektorii krakowskiej, w 83 roku życia, 64 roku ślubów zakonnych, 56 roku kapłaństwa.

Historia życia zakonnego

1951-1952 – Kopiec – nowicjat
10.08.1952 – Kopiec – pierwsze śluby zakonne
1952-1954 – Kraków – postnowicjat
1954-1956 – Goszcz, Kraków-Tyniecka – asystencja
8.07.1958 – Kraków – śluby wieczyste
1956-1960 – Kraków – studia teologiczne
24.05.1960 – Kraków – święcenia kapłańskie
1960-1963 – Kraków – katecheta i opiekun służby liturgicznej
1963-1964 – Przemyśl – administrator
1964-1967 – Lublin – student
1967-1972 – Przemyśl – katecheta
1972-1974 – Częstochowa – dyrektor i proboszcz
1974-1977 – Oświęcim-Zakład – katecheta
1977-1982 – Kraków-Tyniecka – rektor kaplicy
1982-1985 – Staniątki – katecheta
1985-1989 – Rzeszów – katecheta
1989-1990 – Kielce – wikariusz dyrektora, duszpasterz i katecheta
1990-1992 – Oświęcim-Zasole – wikariusz dyrektora, duszpasterz i katecheta
1992-1997 – Skawa – wikariusz dyrektora, duszpasterz i katecheta
1997-2001 – Witów – duszpasterz i katecheta
2001 – Oświęcim-Zakład – spowiednik
2001-2010 – Przemyśl-Lipowica – duszpasterz
2010-2016 – Rzeszów – spowiednik i duszpasterz

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie!

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę, 5 marca 2016 roku. O godz. 11 Msza św. w kościele pw. Opatrzności Bożej w Rzeszowie (ul. Świadka 5A), o godz. 12.30 odprowadzenie od bramy Cmentarza Komunalnego Wilkowyja do grobowca salezjanów.

Za: www.salezjanie.pl