Pożegnania: Ks. Władysław JANKOWICZ CM

Dnia 6 lipca 2018 r. o godz. 2.20 w Domu Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie na Kleparzu odszedł do wieczności ś.p. Ks. Władysław JANKOWICZ CM.

Urodził się dnia 1 września 1933 r. w Krzęcinie k. Krakowa. W 1951 r. wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Śluby święte czasowe złożył dnia 8 grudnia 1953 r., zaś śluby święte wieczyste złożył dnia 8 grudnia 1956 r. Święcenia kapłańskie otrzymał w Krakowie na Stradomiu dnia 22 maja 1958 r. z rąk ks. abpa Eugeniusza Baziaka, administratora apostolskiego archidiecezji krakowskiej.

  • 1958 (czerwiec-siepień) – Zduny (kapelan Sióstr Miłosierdzia);
  • 1958-1963 – Kraków-Kleparz (Grupa misyjno-rekolekcyjna);
  • 1963-1967 – Lublin – KUL (studia, magisterium z filozofii praktycznej);
  • 1967 (kwiecień-sierpień) – Warszawa – par. Świętego Krzyża (duszpasterz);
  • 1967-1975 – Paradyż (Wyższe Seminarium Duchowne: prefekt kleryków oraz wykładowca etyki społecznej, homiletyki i teologii pastoralnej), sędzia Sądu Biskupiego w Gorzowie Wlkp., diecezjalny animator powołań, diecezjalny duszpasterz rodzin;
  • 1975-1980 – Kraków- par. NMP z Lourdes (proboszcz i superior Domu (1976-1980),wykładowca ITKM);
  • od 1980 – Kraków-Kleparz (Grupa misyjno-rekolekcyjna, superior Domu (1987-1988), dyrektor Sióstr Miłosierdzia Prowincji Krakowskiej (1987-2000), Kapelan DPS im. Helclów (2001-2005), duszpasterz).

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 10 lipca 2018 r. (wtorek). O godz. 11.00 – Msza św. w kościele Księży Misjonarzy w Krakowie na Kleparzu, której przewodniczył i okolicznościowe kazanie wygłosił ks. bp Paweł Socha CM. Na zakończenie Mszy św. przemówił przedstawiciel Drogi Neokatechumenalnej, wspominając, że to właśnie ks. Jankowicz w 1976 r. – jako proboszcz par. NMP z Lourdes w Krakowie, po rozmowach z ks. kard. Karolem Wojtyłą, zorganizował pierwszą w Krakowie grupę Neokatechumenatu. O godz. 13.30 w kondukcie żałobnym, który prowadził ks. bp Paweł Socha CM od bramy Cmentarza Rakowickiego, odprowadziliśmy ciało ks. Władysława Jankowicza CM do grobowca Księży Misjonarzy. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyło wielu konfratrów, najbliższa rodzina (siostra i dwóch braci z rodzinami), delegacja z Krzęcina – rodzinnej parafii ks. Władysława wraz z Ks. Proboszczem, księża pochodzący z Krzęcina, Siostry Miłosierdzia, a także liczna grupa Drogi Neokatechumenalnej.

Za: Redakcja.