Pożegnania: o. Metody Reinhold Grzesiek OFM

30 czerwca 2018 roku zmarł w szpitalu w Raciborzu o. Metody Reinhold Grzesiek.

Ojciec Metody urodził się 12 maja 1932 roku w Kotach. We wrześniu 1947 roku wstąpił do Małego Seminarium Duchownego Księży Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Lublińcu, które ukończył w czerwcu 1950 roku. Następnie rozpoczął oblacki nowicjat w Markowicach, a po roku nowicjatu i złożeniu pierwszej profesji, rozpoczął seminarium oblackie w Obrze. We wrześniu 1954 roku Reinhold Grzesiek złożył profesję wieczystą w zgromadzeniu Oblatów Maryi Niepokalanej, a po trzech miesiącach otrzymał dwa ostatnie niższe święcenia. Jednak już w czerwcu 1955 roku uzyskał zwolnienie ze ślubów zakonnych i wrócił do rodziców. Przez kolejne dwanaście lat pracował jako katecheta. Wreszcie podjął decyzję, by wstąpić do Zakonu Braci Mniejszych. Habit świętego Franciszka przyjął 7 lipca 1968 roku w kościele św. Franciszka w Borkach Wielkich. Dwa lata później (6 września 1970), w tym samym kościele, złożył profesję uroczystą. Po kilku miesiącach, 2 lutego 1971 roku w Kłodzku otrzymał święcenia prezbiteratu.

Pierwszą placówką o. Metodego był klasztor w Gliwicach, gdzie przez pięć lat pełnił funkcję wikariusza parafialnego. Następnie został przeniesiony do Borek Wielkich, gdzie spędził aż dwadzieścia siedem lat, z czego pierwsze dwanaście jako magister nowicjuszy, a resztę jako ojciec duchowny braci przygotowujących się do złożenia pierwszych ślubów. W tym samym czasie, w latach 1979 – 1983, pełnił urząd jednego z definitorów prowincjalnych. Od roku 2003 o. Metody przebywał w Kłodzku, mieszkając przez trzy lata w klasztorze Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji przy ul. Łukasińskiego i pełniąc obowiązki kapelana sióstr. Następnie na rok czasu przeprowadził się do miejscowego klasztoru braci mniejszych, gdzie posługiwał jako ojciec duchowny i spowiednik postulantów. Ostatnie lata życia od roku 2007 upłynęły ojcu Metodemu w klasztorze w Raciborzu, gdzie duszpasterzował jako jubilat.

Ojciec Metody Reinhold Grzesiek przeżył 86 lat, z czego w zakonie 49, a w kapłaństwie 47 lat. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Ceremonie pogrzebowe odbędą się w środę 4. lipca o godz. 11:00. Rozpoczną się mszą św. w kościele pw. św. Paschalisa w Raciborzu.