Pożegnania: o. Norbert Władysław Bajorek OFMConv

Dnia 16 grudnia 2014 r. w Mszanie Dolnej zmarł w wielu 80 lat, w 64 roku życia zakonnego i 56 roku kapłaństwa O. Norbert Władysław Bajorek, jubilat w Zakonie i kapłaństwie.

O. Norbert urodził się dnia 19 czerwca 1934 r. w Węglówce k/Krosna jako syn Adama i Józefy z d. Rajchel. W latach 1940-47 uczęszczał do szkoły podstawowej w Korczynie. Po dwóch latach nauki w szkole średniej w Krośnie złożył podanie o przyjęcie do Zakonu Franciszkanów. Nowicjat odbył w Krakowie w latach 1950-51. Pierwsza profesję złożył 4 października 1951 r., po czym kontynuował szkołę średnią w Niższym Seminarium w Niepokalanowie. W latach 1953-59 studiował w Krakowie, najpierw filozofię u Dominikanów, a następnie teologię w naszym studium. Śluby wieczyste złożył 4 października 1955 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 24 stycznia 1959 r. W roku 1959/60 ukończył Studium Pastoralne, tzw. tirocinium.

W roku 1960 rozpoczął pracę duszpasterską i katechetyczną. Najpierw przez rok w Pieńsku, a następnie w Krakowie (1961-64), Legnicy (1964-66), Przemyślu (1966-69) oraz Jaśle (1969-77). Na kapitule prowincjalnej w r. 1977 został wybrany gwardianem w Jaśle. Urząd ten pełnił przez dwie kadencje. W 1983 r. powrócił na rok do Przemyśla, aby następnie udać się do Krosna, gdzie pracował aż do r. 1997 jako katecheta i wikariusz parafii, z przerwą w roku 1991/92, kiedy to Ks. Kard. Franciszek Macharski mianował go delegatem ds Zgromadzenia Braci Albertynów oraz mistrzem ich nowicjatu w Zakopanem. W roku 1990 oraz 1991 był także magistrem II nowicjatu dla polskich prowincji franciszkańskich. Na kapitule prowincjalnej w r. 1992 został wybrany kustoszem kapitulnym.

W roku 1997 został kapelanem domu nowicjackiego Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Mszanie Dolnej, którą to posługę pełnił przez 17 lat aż do śmierci. W wolnym czasie chętnie pomagał w duszpasterstwie w parafii Św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej. Ponadto przez większą część swojego kapłańskiego życia współpracował z Zakonem Szpitalnym św. Jana Bożego, czyli Bonifratrami, prowadząc dla nich rekolekcje zakonne i dni skupienia oraz wykłady z historii i duchowości ich Zakonu, a także pełniąc posługę spowiednika. Za to zaangażowanie został w r. 2013 ogłoszony Honorowym Członkiem Zakonu Bonifratrów. W r. 2013 zdiagnozowano u niego białaczkę, która była przyczyną śmierci o. Norberta.

Uroczystości pogrzebowe śp. O. Norberta Bajorka odbędą się w piątek 19 grudnia br. w Mszanie Dolnej. O godz. 12.00 w kościele pw. Św. Michała Archanioła odprawiona zostanie Msza św. pogrzebowa, a następnie złożenie ciała Zmarłego na cmentarzu parafialnym.

o. Piotr Gryziec
Sekretarz Prowincji