Pożegnania: o . Rajmund Koperski OP

Cierpliwie znosił chorobę serca. Zmarł otoczony modlitwą i wsparciem braci.

Dnia 18 czerwca 2018 zmarł w klasztorze św. Jacka w Warszawie ojciec Rajmund Leonard Koperski, lat 91, profesji zakonnej 64, kapłaństwa 62. Urodził się 6 listopada 1926 w Jarosławiu. Do Zakonu Kaznodziejskiego wstąpił w 1950. Profesję wieczystą złożył 26 września 1954, święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1956.

Był przełożonym w klasztorze w Tarnobrzegu, przeorem klasztoru św. Jacka w Warszawie, klasztoru Trójcy Przenajświętszej w Krakowie, a następnie w latach 1969-73 Prowincjałem Prowincji Polskiej Zakonu Braci Kaznodziejów. W roku 1975 wyjechał do Australii i tam przez 23 lata gorliwie pracował jako misjonarz wśród Polonii. Cieszył się wielką sympatią tamtejszych emigrantów, którzy nie mogli powrócić po II Wojnie Światowej do Ojczyzny. Posługiwał tam nie tylko słowem mówionym, ale także pisanym w licznych czasopismach. Od 1998 mieszkał i ofiarnie pracował w klasztorze św. Jacka w Warszawie. Cierpliwie znosił chorobę serca. Zmarł otoczony modlitwą i wsparciem braci.

Za: www.dominikanie.pl